Aktuella samråd

Här hittar du information om aktuella samråd. Du kan själv ladda ner dokument och kartor och hitta kontaktuppgifter till respektive projekt.

Götene kommun, Västra Götalands län. Ombyggnation av 145 kV luftledning vid Parocs industrianläggning i Hällekis.

Sista svarsdatum: 17 april 2023

Samrådsunderlag

Bilaga kartor

Bilaga artutdrag fåglar

Bilaga Naturvärdesinventering

Hagfors kommun, Värmlands län, ny 145 kV-ledning vid Lidsbron och Hagfors. 

Sista svarsdag: 23 mars 2023

Samrådsunderlag

Samrådsbrev

Bilaga 1 Översiktskarta

Karta 1

Karta 2

Karta 3

Karta 4

Översiktskarta 145 kV Hagfors

Bilaga 2 Planer, infrastruktur och förorenade områden

Bilaga 3 Natur- och kulturmiljöintressen

Bilaga 4 Vattenmiljö

Bilaga 5 Hagfors NVI sid 1-16

Bilaga 5 Hagfors NVI sid 17-24

Bilaga 5 Hagfors NVI sid 25-34

Bilaga 5 Hagfors NVI sid 35-40

Bilaga 5 Hagfors NVI sid- 41-46

Bilaga 5 Hagfors NVI sid 47-53

Bilaga 5 Hagfors NVI sid 54-68

Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.
Förlängt tillstånd för 145 kV ledning mellan Håsta och Brunnsnäs. 

Sista svarsdag: 22 januari 2023

Malung-Sälen och Älvdalens kommun, Dalarnas län. Ny 150 kV ledning samt nya 50 kV ledningar till planerad station Brattströmmen.

Sista svarsdag: 31 mars 2023

Mariestads kommun, Västra Götalands län. Nya 145 kV-ledningar mellan befintlig ledning L31 och planerat industriområde i Korstorp.

Sista svarsdatum: 17 februari 2023

Orust kommun, Västra Götalands län.
Ny  40 kV ledning mellan station Museröd och Vräland

Sista svarsdatum: 4 mars 2023

Stockholms kommun, Stockholms län. Tillstånd för vattenverksamhet för anläggning av ledningstunnel. 

Sista svarsdag: 10 april 2023

Ånge och Ljusdals kommun, Västernorrlands och Gävleborgs län. Ny 130 kV dubbelledning mellan stamnätstation Tovåsen och Alby.

Sista svarsdag: 19 april

Älvdalens kommun, Dalarnas län. Förlängt Tillstånd för 72,5 kV ledning mellan Trängslet och Åsen.

Sista svarsdatum: 22 december 2022

Fägremo vindpark - Tjos, västra Götalands län. Ny 145 kV ledning

Sista svarsdatum: 2 maj 2022

Grums kommun, förlängd koncession för befintlig luftledning, 36 kV

Gälveborgs län, förlängd koncession för sex befintliga ledningar, 44 kV

Samrådsunderlag för

Backa-Töcksfors, befintlig 145 kV-ledning

Grebbestad-Fjällbacka, ny 44 kV-ledning

Grubban i Härjedalens och Ljusdals kommuner, ny 145 kV ledning för vindkraftspark

Hagfors kommun, förlängd koncession för två befintliga luftledningar, 52 kV

Hanhals-Ålgårda, ny 55 kV-ledning och delvis ombyggnad av befintlig 55 kV-ledning

Natura 2000-samråd

Samråd inför koncessionsansökan (våren 2018)

Kalhyttan-Nykroppa, befintlig 145 kV-ledning

Karlskoga kommun, förlängd koncession för två befintliga luftledningar, 44 kV

Klovsten - Grässkär i Kungsbacka kommun, ombyggnad av befintliga luftledningar

Kyrkheden, befintlig 145 kV-ledning

Kyrkviken - Högberga, befintliga 77 kV-markkabelledningar

Kvarnåsen-Buås, befintlig 24 kV-ledning

Källby, Götene kommun, Västra Götalands län. Flytt av befintlig luftledning

Sista svarsdatum: 27 maj 2022.

Leverstad-Bäckatorp, förlängd koncession för 44 kV-ledning

Ljusdal - Stene, förlängd koncession för 40 kV ledningar

Lövsta - Beckomberga, ny markförlagd 220 kV-ledning

Norrleden-Bofors, befintliga 40 kV-ledningar

Rynningeviken i Örebro kommun, befintlig markförlagd ledning, 44 kV

Skanstull-Jarlaberg, ny 220 kV-ledning

Stockholm stad, Värtan, förlängning av två markförlagda 220 kV ledningar

Särö-Ysby, Kungsbacka kommun, befintlig 145 kV-ledning

Västra Pilängen i Örebro kommun, flytt av befintlig ledning, 40 kV, i ny sträckning

Ölme vindkraftpark i Kristinehamns kommun och Station Kvarnberg i Degerfors kommun - Värlands och Örbro län. Ny 145 kV ledning

Sista svarsdatum: 17 maj 2022

Regionnät och lokalnät - vad är skillnaden?

Ledningar med den lägre spänningsnivån (0,4-20 kV) utgör vårt lokalnät, det finmaskiga nätet som går ut till alla hushåll och företag.

Regionnätet (30 kV-220 kV) förser hela samhällen och städer med ström. Det ligger mellan Svenska kraftnäts stamnät och lokalnätet.

Hur vi bygger ut och förstärker vårt nät skiljer sig åt beroende av om det rör lokalnät eller regionnät. Energiföretagen förklarar varför vi i första hand bygger luftledningar inom regionnätet, medan kabelförläggning är vanligt inom lokalnätet.

Text uppdaterad: 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?