Om webbplatsen

Ellevio tillhandahåller informationen på dessa webbsidor (nedan kallad webbplats) för att ge sina kunder och besökare bra service och lättillgänglig information.

Allt material på webbplatsen är skyddat av lagstiftningen om upphovsrätt och varumärken i Sverige. De namn, figurer, logotyper och varumärke som förekommer på webbplatsen tillhör Ellevio. Dessa får endast användas om Ellevio gett tillstånd till att använda dem.

Otillbörlig användning eller spridning av materialet på webbplatsen kan leda till överträdelser av upphovsrättslagen, varumärkeslagen eller annan lag avseende skydd för annan tillhörig egendom, varvid påföljd eller skadestånd bestäms enligt gällande lag.

Ansvarsfriskrivning

Materialet på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och Ellevio ger inte några garantier av något slag, inklusive garantier om materialets lämplighet för ett specifikt ändamål eller för att användning av materialet inte inkräktar på annans immateriella rättigheter. I de fall det på webbplatsen hänvisas till webbplats som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en service till användaren och Ellevio tar inte något ansvar för annans webbplats eller för dess innehåll eller riktighet.

Rekommenderade webbläsare

Vi rekommenderar att ha den senaste versionen alternativt en huvudversion tillbaka för att det ska fungera bra. Det betyder att om den senaste versionen är 12, bör du ha version 11.0 eller nyare.

Dator

Edge

Firefox

Google Chrome

Safari

PC

X

X

X

 

Mac

 

X

X

X

Andra webbläsare

Ellevio.se och våra tjänster kan fungera med andra eller äldre versioner av webbläsare och operativsystem än dem vi rekommenderar. Vi kan dock inte garantera att de fungerar felfritt och vi ger ingen support vid eventuella problem med andra webbläsare eller operativsystem än dem vi rekommenderar. Vi avråder dig från att använda betaversioner av webbläsare eftersom dessa fortfarande är under utveckling.

Google Recaptcha

För att skydda oss från spamattacker och obehörigt användande av våra tjänster med hjälp av mjukvarurobotar (automatiserade program) använder vi Googles tjänst Recaptcha.

Tjänsten används för att hindra spamattacker och automatiserade försök att skicka in data genom att analysera beteendet hos besökaren. Analysen påbörjas automatiskt och sker i bakgrunden så snart besökaren börjar använda vår webbplats. Recaptcha analyserar en mängd olika information, exempelvis ip-nummer, hur länge besökaren har varit på webbplatsen, musrörelser, med mera. Den data som samlas in skickas sedan vidare till Google.

Användandet av Recaptcha och datan den samlar in har stöd i Art. 6 (1) (f) GDPR. Det innebär att vi som innehavare av webbplatsen har rätt att skydda vår webbplats från automatiserad spam och andra attacker.

Om kakor

Information från: Ellevio, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer