Med hållbarhet som ledstjärna

Vår verksamhet är länken till en fossilfri framtid. Men det räcker inte. Vi måste också minska våra avtryck, hantera hållbarhetsrisker och bidra till välmående och välstånd. Därför har vi hållbarhet som ledstjärna.

70 %

Så mycket minskade utsläppen i vårt hållbara pilotprojekt. Nu fortsätter vi i fler projekt.

99,99 %

Leveranssäkerhet i elnätet möjliggör både välstånd och energiomställning. 2023 var den 99,99 procent i Ellevios nät.

8,3 av 10

Nöjda medarbetare gör ett bra jobb! Vi är stolta över ett rekordhögt nöjd-medarbetarindex 2023.

Aktuellt om hållbarhet

85 %

Så stor del av vårt lokalnät är nedgrävt. Det minskar risken för avbrott på grund av väder och vind.

100 %

Hela Ellevios omsättning bidrar till klimatmålen enligt EU.

24 000 ton

Så många CO2e i minskade utsläpp bidrog våra anslutningar av laddinfrastruktur till 2023.