Vi möjliggör klimatomställningen

Energisystemet är samhällets kanske viktigaste infrastruktur, och när vi nu ställer om till fossilfrihet ökar kraven ytterligare. Utan ett modernt energisystem kan inte det ökande elbehovet i samhället mötas. Genom att tillhandahålla väl utbyggda, moderna och robusta elnät samt innovativa energilösningar möjliggör Ellevio klimatomställningen.

man laddar elbil hemma

Klimatkrisen har startat en industriell revolution i Sverige, och lösningen är elektrifiering. Till år 2045 väntas elförbrukningen i Sverige mer än fördubblas. För att möta behoven mer produktion, men det räcker inte. Energisystemet måste också byggas ut och moderniseras.

Elektrifiering av transporter och industrier

Omställningen till eldriven transportsektor går fort och många stora fordonstillverkare har ambitiösa mål. Utvecklingen behövs; de klimat- och miljömässiga effekterna av en eldriven fordonsflotta kommer att bli mycket stora. Förutom att utsläppen av koldioxid minskar påverkas också närmiljön med bättre luftkvalitet och minskat buller.

För att bidra till utbyggnaden erbjuder Elleviokoncernen operatörer av laddstolpar – så som företag, kommuner och föreningar – att ta helhetsansvar för etablering av nya laddplatser. Det inkluderar bland annat planering, tillståndsansökan, grävning och anslutning. Vi kallar tjänsten Smart Laddinfra och den innebär kostnadseffektiv etablering av laddinfrastruktur i gatu- och markmiljö.

Även inom industrin sker snabb utveckling mot elektrifierade processer. Tack vare tekniska genombrott står svensk industri inför en genomgripande omställning som kan ha stora positiva effekter på utsläppen av växthusgaser. Ellevio möter stor efterfrågan på ökad kapacitet, exempelvis i Mariestad där Volvo bygger en batterifrabrik.

Klimatsmarta energilösningar

Elleviokoncernen vill vara drivande i elektrifieringen och hjälpa kunderna i omställningen. Via Ellevio Energy Solutions AB erbjuds stöd från ax till limpa för företag och verksamheter som ska ställa om till en elektrifierad, fossilfri verksamhet. Läs mer om Ellevio Energy Solutions här.

Smarta elmätare hos alla kunder

Alla Ellevios elnätskunder har de senaste åren fått den nya generationens smarta elmätare. De är en viktig pusselbit för framtidens hållbara energisystem och bidrar bland annat till färre avbrott, ökad andel ansluten förnybar energi och möjligheter för våra kunder att använda nya smarta energitjänster.

Investeringar

De svenska elnäten behöver alltså moderniseras och byggas ut. Det innebär att investeringar i vårt elnät är något av det viktigaste vi gör. Under 2023 investerade vi 3,7 miljarder kronor i elnäten.

Enligt Elnätsrapporten 2023 behövs elnätsinvesteringar i Sverige om 945 miljarder kronor till 2045. Läs om rapporten här.

Så skapar vi morgondagens elsystem

För att möta morgondagens behov krävs alltså omfattande insatser. Elleviokoncernen arbetar på bred front för att skapa morgondagens klimatsmarta elsystem. Här är några exempel på vad vi jobbar med:

  • När Volvo bygger en ny batterifabrik i Mariestad ansvarar Ellevio för elleveransen både under bygget och när fabriken är klar.

  • Vi bygger för och ansluter vindkraft. Under 2023 anslöt vi 193 MW ny vindkraft.

  • I Stockholm har vi byggt en ”motorväg för el” mellan Beckomberga och Bredäng och bygger just nu om ställverket Värtan i Hjorthagen samt ställverket i Skanstull.

  • I Värmland har vi nyligen förstärkt den regionala 130 kV-ledningen mellan Munkfors och Kil.

  • För att förenkla för kunder att delta i energiomställningen erbjuder vi laddlösningar.

  • Genom tävlingen Startup 4 Climate stöttar vi utvecklingen av nya innovationer.

  • Senast 2030 ska bara eldrivna fordon och arbetsmaskiner användas i våra projekt.

  • Vi verkar för att elnätsregleringen ska ge rätt förutsättningar för energiomställningen.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer