Samhällsengagemang och sponsring

Vi tror på en ljus och hållbar framtid. I den ingår en jämställd energibransch med stor mångfald, och ett livskraftigt och hållbart lokalsamhälle.

En inkluderande och jämställd energibransch med stor mångfald är bra för återväxt och utveckling, men det är också viktigt för samhället. Vi som energibolag kommer att behöva attrahera en mångfald av talanger för att klara vårt samhällsuppdrag. Sponsring och samarbeten är en viktig del av såväl Ellevios samhällsengagemang som marknadsföring samt ett sätt att engagera oss i de lokalsamhällen där vi verkar.

Vårt arbete för ökad inkludering och mångfald

Vad står i vägen för en inkluderande och jämställd energibransch med stor mångfald? Handlar det om avsaknad av förebilder? Om brist på självförtroende? Eller kan det helt enkelt bero på att tekniska yrken och arbetsplatser inte upplevs som tillräckligt attraktiva?

Vi har startat flera samarbeten och deltar i olika initiativ för att möta framtidens utmaningar inom kompetensområdet och för att få nya perspektiv på mångfalds- och inkluderingsfrågor.

Ellevios samarbeten och engagemang

Läs mer

Information från: Ellevio, 

sidan uppdaterad 7 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?