50/50-fonden

Ellevio är sedan 2017 stolt initiativtagare till 50/50-fonden; ett samarbete med Stockholms Fotbollsförbund med syfte att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund. Fotbollsklubbar i distriktet kan söka bidrag för projekt som verkar för långsiktig förändring och som bidrar till initiativets vision ”Lika många tjejer som killar".

Tjejer spelar fotboll på upplyst fotbollsplan

Från fonden kan föreningarna ansöka om stöd för exempelvis få fler fotbollsspelande tjejer från resurssvaga områden, rekrytera och behålla tjejdomare, samt rekrytera och stödja kvinnliga ledare inom sporten.

Föreningar som fick medel från 50/50-fonden 2023

De projekt och initiativ som fått bidrag ur fonden har exempelvis haft som mål att öka antalet fotbollsspelande tjejer från resurssvaga områden, att rekrytera kvinnliga ledare och att få fler tjejer att fortsätta spela fotboll längre upp i åldrarna.

Under 2023 har 50/50-fonden delat ut medel till tolv klubbar. Läs mer om deras satsningar under respektive klubb.

Utöver de här tio fick Skå IK och Spånga medel från fonden.

Vill din förening ansöka om medel från 50/50-fonden?
På Stockholms Fotbollsförbunds hemsida kan du läsa hur ni ansöker till fonden. Ellevio 50/50-fonden - Stockholm (stff.se)

Information från: Ellevio, 

sidan uppdaterad 7 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer