Finansiell information

Ellevio AB (publ) är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Företaget är Sveriges näst största elnätsföretag med cirka 18 procent av den svenska marknaden sett till kunder.

Nettoomsättningen uppgick 2021 till 7,2 miljarder kronor. Samma år investerades cirka 3,6 miljarder kronor för att anpassa elnätet till framtidens behov. Ellevio sysselsätter cirka 3 000 personer, varav cirka 650 egna anställda.

De 968 000 kunderna finns på västkusten, i Mellansverige samt i Stockholmsområdet, med en majoritet av kunderna i Stockholm.

Reglerad verksamhet

Eldistribution är ett naturligt monopol och en reglerad verksamhet. Det betyder att Ellevio verkar under ett regleringsramverk samt övervakas och granskas av en myndighet, Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei beslutar hur mycket Ellevio får ta ut i intäkter från sina kunder i Intäktsramen sätts i förhand för fyra år i taget.

Ägare

Ellevio ägs av fyra pensionsfonder:

 • OMERS Infrastructure, 50 procent
 • Tredje AP-fonden, 20 procent
 • Folksam, 17,5 procent
 • AMF, 12,5 procent

Noterade obligationer

Ellevio har noterade obligationer på EuroNext Dublin och rapporterar därför i enlighet med marknadspraxis.

Nyckeltal januari–december 2021

 • 27,5 (26,1) TWh el distribuerades till våra kunder
 • Nettoomsättningen uppgick till 7 153 miljoner kronor (6 674)
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 973 miljoner kronor (1 781)
 • Det fria kassaflödet summerades till 1 194 miljoner kronor (651)
 • Investeringar i materiella och immateriella tillgångar, inklusive förvärv, uppgick till 3 590 miljoner kronor (3 451)

Nyckeltal januari–juni 2022

 • 13,3 TWh (14,3) TWh el distribuerades till våra kunder
 • Nettoomsättningen uppgick till 3 814 Mkr (3 675)
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 194 Mkr (1 229)
 • Det fria kassaflödet uppgick till 1 228 Mkr (1 110)
 • Investeringar uppgick till 1 391 Mkr (1 477)

Ta del av fördjupad finansiell information (på engelska)

Få finansiell information från oss

Vill du få våra finansiella rapporter och annan finansiell information direkt i din e-post?

Anmäl dig här!

Text uppdaterad: 28 februari 2022

Hjälpte den här sidan dig?