Solceller

Här kan du läsa och få inspiration kring solceller och solenergi.

Solceller

Nytt från Ellevio: produktionssäkring och höjd ersättning för solcellsägare

Under hösten har vi dels infört produktionssäkring, dels höjt nätnyttan. Två positiva nyheter för våra mikroproducenter som du kan läsa mer om här.

Läs hela nyheten