Byta säkring när du installerar solceller? Ellevio reder ut!

Solceller

Hur påverkar säkringsstorlek dimensioneringen av din solcellsanläggning? Och hur kan du tänka för att optimera så hög produktion som möjligt samtidigt som du håller nere fasta kostnader? Häng med när vi reder ut begreppen.

Innan du sätter i gång projektet ”skaffa solceller” behöver du veta vilken dimension du kan ha på solcellsanläggningen. Takets storlek, lutning och riktning påverkar dimensionen, och det gör även din befintliga elförbrukning och vilken storlek du har på mätarsäkringen.

Kontrollera din mätarsäkring

Mätarsäkring (även kallad huvudsäkring) avgör hur mycket ström du kan ta ut och mata in på elnätet och skyddar din elanläggning om något går fel. Om du använder mer ström än elanläggningen kan hantera så löser säkringen ut (”går proppen”). Vilken mätarsäkring du har påverkar ditt fasta elpris, eftersom abonnemangspriset blir högre ju större säkring du har.

Storleken på din mätarsäkring bestämmer alltså hur mycket el (effekt) din solcellsanläggning tillåts producera. Med högre säkring kan du producera mer el.  I tabellen nedan ser du hur mycket el som maximalt går att producera i förhållande till din mätarsäkring.

Mätarsäkring (A,trefas) Max tillåten produktionseffekt (kW)
16 17,3 (med separat produktionssäkring)
20 17,3 (med separat produktionssäkring)
25 17,3
35 24,2
50 34,6
63 43,5

Överväg en produktionssäkring 

I september 2022 öppnade Ellevio upp möjligheten för våra mikroproducenter ett ha en så kallad produktionssäkring. Det innebär att det är möjligt att ansluta en högre effekt i sin solcellsanläggning än vad den befintliga mätarsäkringen tillåter – eftersom du har separata säkringar för produktion och för konsumtion.

Därmed kan du undkomma de högre kostnaderna som det annars innebär att höja mätarsäkringen. Denna lösning passar dig som exempelvis har ett hemmabatteri som kan laddas när produktionen är hög, samtidigt som din egen förbrukning inte har höga effekttoppar. Detta förutsätter att din inkommande kabel klarar av den högre effekten.

Växelriktaren - en central del av solcellsanläggningen

En annan viktig komponent i en solcellsanläggning är växelriktaren. Det är nämligen växelriktaren som avgör hur mycket el (effekt) som går från solpanelerna till el som du sedan själv kan konsumera, lagra eller mata in i elnätet. Idag finns en rad olika funktioner i moderna växelriktare som bland annat tar hänsyn till din produktion i förhållande till konsumtion, din möjlighet att lagra den producerade elen samt storleken på din mätarsäkring.

Det är numera standard att underdimensionera växelriktaren i förhållande till solpanelerna. Anledningen är att solcellerna väldigt sällan producerar enligt sin maximala effekt (i Sverige är det sällan vi har helt optimala förhållanden för maximal produktion). Genom att köpa en mindre växelriktare blir den totala kostnaden lägre.

 • Är du osäker på vilken mätarsäkring du har hemma idag? Titta på Mina sidor, på din faktura eller på säkringen som sitter vid din inmatning. Är det svårt att se på själva säkringen, skruva ur den och se vilken färg det är på bottenplattan.
 • Maximalt effektuttag räknas ut så här: 230 volt (spänning) x 3 (faser) x huvudsäkringens storlek. Har du en säkring på 25 Ampere är det maximala effektuttaget 17 250 W eller 17,3 kWh (230*3*25=17 250).
 • Ta hänsyn till din årsförbrukning. Du vill inte ha en anläggning som säljer mer el än du köper in, för då blir du nettoproducent i stället för mikroproducent. I Ellevios nät betalar du inget för inmatningen när du är mikroproducent – men det är andra villkor om du säljer mer än du köper.
 • Diskutera alltid dina förutsättningar med en solcellsleverantör när du planerar din nya produktionsanläggning.
 • Ellevio har tre olika intervaller för mätarsäkringar upp till 63 ampere: 16-25 A, 35 A och 50-63 A.
 • En uppsäkring inom samma intervall genomför vi utan kostnad, men du behöver själv bekosta arbetet som elinstallationsföretaget gör i din anläggning.  
 • För en uppsäkring över Ellevios intervallgränser, exempelvis en ändring från 25 A till 35 A, betalar du mellanskillnaden av anslutningspriset för de olika säkringsintervallerna.

  Information om kostnaden får du i den offert vi skickar ut efter att vi tagit emot föranmälan från det elinstallationsföretag du har anlitat. När arbetet är slutfört kan du behöva ändra ditt elnätsabonnemang – det gör du genom att kontakta vår kundservice.   
 • Tänk på att uppsäkring alltid innebär en högre fast kostnad för ditt elnätsabonnemang, utöver själva arbetet för att säkra upp.
 • En nedsäkring genomför vi utan kostnad, men du behöver själv bekosta arbetet som elinstallationsföretaget gör i din anläggning.
 • Läs mer om våra abonnemang och priser här.

Intresserad av solceller?

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?