Faisa och Muse tar solceller från Dalarna till Östafrika

Solceller

Faisa Abdi och Muse Farah.

Två unga ingenjörer från Dalarna har kommit på idén att sälja och installera solcellssystem i Östafrika. Deras mål är att uppmuntra till hållbar energianvändning och samtidigt skapa arbetstillfällen.

Energiingenjörerna från Högskolan Dalarna, Faisa Abdi och Muse Farah, arbetar för fullt med sitt bolag, QC Renewable Energy. Ett bolag vars affärsidé är att sälja och installera solcellssystem till Östafrika, i nuläget främst till Somalia och Kenya.

– Vår vision är att stödja idéer och underlätta livet i mindre samhällen och på landsbygden i Östafrika. Fokus är att hitta nya energilösningar och öka viljan hos lokalborna att ställa om till ett mer hållbart samhälle, berättar Muse Farah.

Under deras studietid fick de båda studiekamraterna hjälp med affärsutvecklingen med stöd av inkubatorn på Dalarna Science Park. På Högskolan Dalarna byggde de upp en demomiljö där solcellernas tekniska färdigheter testades. Högskolan Dalarna har även stöttat med teknisk utveckling och bidragit med mentorer för att bygga upp företagets tekniska kompetens.

Växte upp utan el och vatten

Muse Farah berättar att han växte upp i en liten by i Somalia tillsammans med sin morfar och hade varken el eller rinnande vatten. Till Sverige kom han som tonåring och började efter några år sin utbildning till energiingenjör på Högskolan Dalarna. 

– Där kom jag i kontakt med flera smarta innovationer och insåg att ett hållbart samhälle även skulle kunna skapas i Östafrika.

Även Faisa Abdi föddes i Somalia men växte upp i Örebro och bor nu i Dalarna sedan många år tillbaka. Hon berättar att en av hennes drömmar är att bygga broar mellan människor i näringslivet och i den offentliga sektorn. 

Faisa Abdi drömmer att bygga broar mellan människor i näringslivet och i den offentliga sektorn.

– Jag vill bidra till en större mångfald där kompetens utnyttjas på rätt sätt och skapar nya möjligheter för oss alla. Som kvinnlig energiingenjör, muslim och afro-svensk är det här något jag verkligen brinner för.

Sprida nya energilösningar globalt

Hållbarhet är utgångspunkten för bolagets försäljning och inköp. Genom sitt företag vill de utbilda, skapa jobbmöjligheter men även förbättra människors hälsa och livskvalitet.

– Vi vill minska koldioxidavtrycket och miljöpåverkan och på sikt utveckla andra företag och sprida nya energilösningar globalt.

Affärerna i Somalia och Kenya ska initialt skötas av en kollega som numera bor i Kenya och även kan de kulturella och affärsmässiga reglerna.

– Utmaningen är att få lokalbefolkningen att förstå och vilja anamma att leva mer hållbart, det vill säga att laga, återvinna, ladda och hyra istället för att slänga och köpa nytt, berättar de unga entreprenörerna och avslöjar att de bara kort efter uppstarten redan fått teckna sin första kundorder.

– Vi har en mängd idéer med fokus på att bygga en klimatsmart värld. En värld där både kvinnor och män, unga som gamla, rika och fattiga ska förstå vikten av hållbarhet och vilja bidra till en bättre värld, avslutar Faisa Abdi.

Muse och Faisa drev QC Renewable Energy tillsammans under flera år men sen en tid tillbaka driver Muse en egen verksamhet. Faisa driver vidare bolaget och arbetar även som energirådgivare i Avesta.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?