Så höjer solpaneler värdet på ditt hus

Solceller

Rekordlåga priser gör att många husägare väljer att satsa på solpaneler. Färska siffror från bostadssajten Booli visar också att hus med solpaneler säljs i snitt för 250 000 kronor mer än hus utan.

I början på året släppte bostadssajten Booli en analys som visar att hus med solpaneler säljs i snitt för 250 000 kronor mer än de utan. Analysen visar även att värdeökningen överstiger vad husägarna betalat för installationen, vilket i genomsnitt var 137 000 kronor, efter grönt skatteavdrag på 20 procent av kostnaden. 

- I dag kan vi se att bostadsköparen också har blivit mer benägen att betala extra för ett hus som har solceller. Det är stora skillnader jämfört med för några år sedan. År 2020 fick säljaren knappt tillbaka sitt investerade kapital. Två år senare fick de tillbaka mer än det dubbla, säger Christopher Madsen, analytiker på Booli.

Billigare från första dagen 

Mats Regnér, försäljningschef på solenergileverantören 1KOMMA5, ger exempel på fler fördelar med att skaffa solpaneler, förutom själva värdeökningen på huset.   

– Jag brukar säga att kostnaden för elförbrukningen minskar redan från dag ett. Och skulle det vara så att man beslutar sig för att sälja sitt hus inom fem år kan man dra av hela investeringskostnaden för solpanelerna. Det är inte många som vet att den möjligheten finns. En annan fördel är också att ens bolånekalkyl blir bättre. I och med att månadskostnaderna för el blir lägre blir det lättare att få lån, vilket i sin tur kan locka fler husspekulanter, den dagen man bestämt sig för att sälja.

Historiskt låga solpanelspriser  

Solpanelspriserna brukar följa elpriserna, menar Mats Regnér. Han liknar de senaste årens elpriser vid en berg- och dalbana.  

– Energikrisen 2022 i kombination med rubriker om krig och skyhöga elpriser ökade intresset för att skaffa solpaneler. Det svåra världsläget skapade materialbrist vilket bidrog till att solpanelspriser sköt i höjden. När elpriserna, i slutet på 2023, så småningom började att sjunka, men räntorna fortfarande var höga, sänktes priserna på solpanelerna. Då skapades det ett överskott av paneler. Så i dag ligger priserna på historiskt låga nivåer.  

Mats Regnér vill dock uppmärksamma solpanelsspekulanter på att undersöka var panelerna tillverkas och om det är en seriös aktör. På Svensk Solenergis webbsida finns en förteckning över kvalitetssäkrade solpanelsleverantörer.

Fler skaffar batterier 

Införskaffande av batterier i samband med solpaneler är ytterligare något som höjer husets värde. 

– Det handlar om en stor investering men vi ser att allt fler väljer att skaffa det, dels för att lagra elen, men också för att det skapar möjligheter att tjäna pengar på stödtjänster framöver. Idag får man göra ett skatteavdrag på 50 procent när det gäller batterier. Men det är under diskussion då motargumentet är att det inte bör vara möjligt att få bidrag och samtidigt tjäna pengar på stödtjänster.  

Gustav Fredricson, Ellevio och Mats Regnér
Från vänster: Gustav Fredricson, kundansvarig för solceller på Ellevio och Mats Regnér, försäljningschef på solenergileverantören 1KOMMA5.

Även Gustav Fredricson, kundansvarig för solceller på Ellevio, berättar att antalet anslutna hembatterier i Ellevios nät har ökat under förra året och kommer att öka troligtvis ännu mer i år. 

– Under lång tid var det inte lönsamt för en villaägare att skaffa batteri, men vi är nu mitt i ett skifte där vi ser att det börjar bli förmånligt för fler. Privatpersoner med egen elproduktion och lagring är en viktig beståndsdel i det framväxande energisystemet.  

Gustav Fredricson ser positivt på prisutvecklingen av solpaneler. 

– Fler lokala små elproducenter i kombination med lagring och smart styrning gör att vi kommer kunna bygga ut elnätet på ett mer hållbart sätt eftersom det enkelt förklarat, bidrar till att jämna ut effekttopparna. Därför är det väldigt positivt att såväl solceller som andra komponenter blir både mer effektiva och billigare. 

Intresserad av solceller?

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?