Nytt från Ellevio: produktionssäkring och höjd ersättning för solcellsägare

Solceller

Under hösten har vi dels infört produktionssäkring, dels höjt nätnyttan. Två positiva nyheter för våra mikroproducenter som du kan läsa mer om här.

Produktionssäkring

Den 1 september öppnade vi upp möjligheten för våra mikroproducenter ett ha en så kallad ”produktionssäkring”, vilket innebär att det nu är möjligt att ansluta en högre effekt i sin solcellsanläggning än vad ens befintliga mätarsäkring uppgår till. Denna möjlighet fanns inte tidigare, utan då var man tvungen att säkra upp för att gå under villkoren som mikroproducent eller sätta en effektbegräsning i växelriktaren.

Till exempel, i de fall en kund har en befintlig säkring på 16A och vill ansluta en produktion på 17kW så behöver nu kunden inte säkra upp till 25A och på så sätt slippa en ökad fast månadskostnad för uppsäkring.

– Vi har fått mycket förfrågningar om detta tidigare, så vi tror att detta kommer vara mycket uppskattat av många kunder, säger Kristina Tidner, chef för Elanläggning på Ellevio.

Tabellen nedan visar tillåten produktionseffekt för respektive mätarsäkring.

Vid produktionseffekt högre än 17kW kvarstår kravet att produktionssäkringen får vara max lika med mätarsäkringen om man vill gå under villkoren för Mikroproducent. Det innebär att om man installerar en produktionssäkring som är större än 25A och inte säkrar upp sin mätarsäkring kommer villkoren för abonnemanget att ändras.

Observera att installation med högre produktionssäkring än mätarsäkring kan innebära byte av mätarskåp som är förenligt med kostnader för elektriker, mätarskåp och Ellevios utförande av att ändra inkommande kabel samt kostnad för utökad kapacitet.

Mätarsäkring (A,trefas) Max tillåten produktionseffekt (kW)
16 17,3
20 17,3
25 17,3
35 24,2
50 34,6
63 43,5

Höjd ersättning för solcellsägare

Från 1 oktober har vi höjt våra ersättningsnivåer för dig som producerar egen solel, det vi kallar för nätnytta. Den överskottsproduktion du matar in till elnätet minskar våra nätförluster då vi kan transportera el till kunder i din närhet en kortare sträcka. Vi ersätter dig helt enkelt för den nätnytta som du bidrar till.

Mer information i vår prislista (PDF)

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?