Välj rätt säkring

Dina huvudsäkringar har flera funktioner. Huvudsäkringarna sitter ofta i anslutning till elmätaren och ska både skydda din elanläggning och visa hur mycket el du kan använda samtidigt.

Huvudsäkringarnas funktion

 • att skydda din elanläggning om det blir något fel. Blir det till exempel kortslutning ska proppen gå, annars finns det en risk för brand eller person- och egendomsskada.
 • att visa hur mycket ström (ampere=A) som du kan använda samtidigt. Det kan också påverka ditt fasta elpris, eftersom abonnemangspriset blir högre ju större säkring du har.

Vilken storlek har mina säkringar?

Vilken storlek din huvudsäkring har ser du enklast genom att skruva ur proppen och se vilken färg det är på bottenplattan. Det finns olika färger på säkringarna som innebär olika säkringsstorlekar och elnätsabonnemang.

För att se färgen behöver du skruva ur proppen:

Säkringar

Säkring Årlig förbrukning Max effektuttag
16A 10-20 000 kWh 11 kW
20A 20 000-25 000 kWh 14 kW
25A 25 000-30 000 kWh 17 kW
35A 30 000-40 000 kWh 24 kW
50A 40 000-55 000 kWh 35 kW
63A 55 000-70 000 kWh 44 kW

Vad betalar jag för och hur kan jag sänka min kostnad?

Det inte bara mängden el du använder som påverkar din faktura, utan även den kapacitet som krävs i elnätet för att leverera den. Genom att göra medvetna val, som att anpassa säkringsstorleken, kan du potentiellt minska dina elkostnader.

För att du ska kunna få så mycket el som du behöver ska vi på Ellevio se till att det finns tillräckligt med kapacitet i elnätet. Ju mer el som ska överföras, desto kraftigare ledningar, transformatorer och ställverk behövs.

Eftersom det finns olika behov av el betalar du för den mängd du använder. Använder du mycket el betalar du också mer. Storleken på säkringarna avgör hur mycket du betalar i fast elnätsavgift.

Om du har en större säkring än du behöver kan det finnas pengar att spara. Genom att byta bottenplattan till en mindre säkringstorlek blir din fasta kostnad lägre.

Så här gör du för att byta till en mindre säkring:

 1. Testa att byta dina mätarsäkringar till en storlek mindre. Prova under en längre tid och vid de tillfällen du använder som mest el samtidigt. Om inte proppen går kan du byta till den mindre säkringsstorleken.
 2. Ta kontakt med ett behörigt elinstallationsföretag som byter din bottenplatta. Det vill säga den del som begränsar säkringsstorleken och är avgörande för din fasta elnätsavgift. Se bild ovan.
 3. Elinstallatören som gjort säkringsändringen ska anmäla det till oss.
 4. När du har ändrat säkringsstorlek kan du behöva ändra ditt abonnemang.

Vanliga frågor och svar

 • Om din säkring går kan det betyda att du behöver en större huvudsäkring, storleken på säkringen avgör hur mycket el du kan använda samtidigt. Det kan även bero på en felbelastning mellan faserna.

  Vi rekommenderar dig att kontakta ett behörigt elinstallatörsföretag som får se över din anläggning.

 • Mätartavla-id är en beteckning på proppskåpet, till exempel B2, som berättar vilken elmätare den är kopplad till. Märkningen finns i anknytning till elmätaren.

 • I din bostad eller din lokal är du själv ansvarig för att elen är korrekt installerad och inte utgör en risk för att olyckor eller skador uppstår.

  Bor eller verkar du i en bostadsrätt eller hyresrätt är det antingen du eller din fastighetsägare som är ansvarig.

  Läs mer om vilket ansvar du har.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer