Ansvar i elnätet

Är du fastighetsägare och vill ha klarhet kring ditt ansvar i elnätet? Bor du i hus eller lägenhet och är osäker på vad du ansvarar för? Här förklarar vi vad som gäller och vem som ansvarar för vad.

Ellevios ansvar som elnätsföretag

Vårt ansvar som elnätsföretag är:

 • Att se till att elen kommer fram till fastigheten
 • Att samla in mätvärden. Därför är du som ägare av en elanläggning skyldig att ha mätaren lättåtkomlig. En elanläggning som inte är godkänd får inte vara uppkopplad mot elnätet.
 • Mark- och elarbete utanför din tomt.
 • Kabelskåp och nätstation.
 • Elmätaren.
elen färdas från det lokala elnätet, till nätstation, vidare till kabelskåp och via en så kallad serviskabel in till ditt hus eller lägenhet.

Här beskriver vi hur ansvarsförhållandet ser ut mellan Ellevio som elnätsföretag och kunden.

 • Ellevios ansvar
 • Kundens ansvar

För dig som bor i hus eller äger ett fritidshus

Om du bor i villa eller har ett fritidshus äger du den elanläggning som finns i byggnaden, och ansvarar för följande:

 • Att ha rätt säkring för ditt elbehov
 • Att mätplatsen och alla fasta elinstallationer i bostaden är säkra och inte kan orsaka olyckor eller skador
 • Kostnad för grävning på din tomt
 • Att lägga kabelskyddsrör
 • Att elmätaren som sitter i bostaden är lättåtkomlig för Ellevios servicepersonal
 • Att ha det mest fördelaktiga abonnemanget
 • Att åtgärda eventuella brister

För dig som bor i lägenhet

Bor du i hyres- eller bostadsrätt? Ta kontakt med din fastighetsägare eller bostadsrättsförening för att ta reda på hur ansvaret för bostadens elanläggning ser ut.

Som ägare av en elanläggning, alltså alla typer av elinstallationer, som väggkontakter eller proppskåp, är du ansvarig för:

 • Att ha rätt säkring för ditt elbehov
 • Att mätplatsen och alla fasta elinstallationer i byggnaden och inom din tomtgräns är säkra och inte kan orsaka olyckor eller skador
 • Att elmätaren är lättåtkomlig för Ellevios servicepersonal
 • Att ha det mest fördelaktiga abonnemanget
 • Att åtgärda eventuella brister

För fastighetsägare och styrelse i BRF

Anläggningsinnehavare äger eller råder över en elanläggning. Det innebär att du behöver ha tillräckligt med kunskap om anläggningen för att det elinstallationsföretag du anlitar ska kunna utföra arbetet på ett säkert sätt.

Du ansvarar för följande i anläggningen:

 • säkringar
 • att mätartavlor och alla fasta installationer i elanläggningarna är korrekt installerade och inte innebär risk för olyckor eller skador
 • ordna med kabelväg invändigt (som montage av kabelstegar, ankarskena och ankarjärn)
 • att åtgärda påtalade brister
 • att elmätaren är lättåtkomlig för Ellevios servicepersonal
 • att anmäla arbeten som påverkar vår möjlighet att samla in mätvärden, se nedan viktigt att tänka på
 • att bekosta schaktarbete på egen fastighet samt att lägga kabelskyddsrör - vid nyanslutning och förändringar på inkommande elkabel
  • Arbete på den inkommande elkabeln till fastigheten (serviskabel) får bara Ellevio och våra samarbetsparter utföra arbete på

Elanläggningarna måste vara byggda enligt våra tekniska anvisningar.

För att utföra elinstallationsarbete behöver du anlita ett elinstallationsföretag som är registrerade på elsakerhetsverket.se.

Vi rekommenderar att du ser till att ditt elinstallationsföretag gör en tillhörighetskontroll innan andra lägenhetsinnehavare flyttar in. Du ska känna dig trygg med att elinstallatören har anmält rätt uppgifter till oss, så att rätt elmätare mäter elförbrukningen till rätt lägenhet.

Viktigt att tänka på vid Rivnings- och ROT arbete

 • Din elinstallatör ska skicka in avslut på samtliga anläggningar som berörs så att vi kan plocka hem vår elmätare innan rivning påbörjas

Läs mer här: Ändra elanläggning

 • Ska befintlig mätplats förändras så ska elinstallatör avsluta anläggningen
 • Ska mätplats vara kvar men kunder flytta ifrån - säkerställ att kunder aktivt anmäler avflytt
 • Ska kunder bo kvar men flyttas runt – säkerställ att kunder anmäler inflytt och avflytt så att kund betalar för rätt förbrukning

Läs mer här: Ändra elanläggning

 • Elinstallatör ska anmäla nya mätplatser

Läs mer här: Ny elanläggning

 • Säkerställ att den inte kopplas mot befintliga anläggningar. Risk för dubbeldebitering

Läs mer här: Tillfällig anslutning

Att tänka på för alla kunder

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer