Ny elanläggning

Det finns flera saker att tänka på när en ny elanläggning ska anslutas och ibland kan det också vara aktuellt att dela upp en elanslutning, som när ett Attefallshus behöver eget abonnemang. Här får du veta mer om hur det går till så att du får en bra start.

Dela upp elanslutning

Har du byggt ett Attefallshus på din tomt och vill ha ett eget abonnemang behöver du förändra din mätplats. Du behöver skaffa ett flerfasadskåp som har plats för två elmätare, en till din nuvarande byggnad och en till det nya Attefallshuset. Anlita ett behörigt elinstallationsföretag som kommer att behöva anmäla två ärenden till oss:

 1. Anmäla en ändring av anslutning på din befintliga anläggning

  • Den befintliga inkommande elkabeln (servisen) kommer att behöva förse en större matning och det kräver oftast att effekten till din fastighet behöver höjas. När vi fått in ärendet till oss kommer vi att skicka ut en offert till dig för vår del av arbetet. Läs mer om vad som ingår i ditt ansvarsområde.
 2. Anmäla en ny anläggning för ditt nya kommande Attefallshus

  • Om det inte är du själv som ska stå som kund där kan du se till att elinstallatören anmäler en annan kund på denna anläggning.

Så här går det till vid nyproduktion av flerfamiljshus

 1. Anlita ett behörigt elinstallationsföretag som via vår installatörswebb anmäler ett nyanslutningsärende, dvs anmälan av ny permanent inkommande elkabel (serviskabel) samt mätning till allmänna utrymmen i byggnaden

  • I nyanslutningsärendet ingår en offerthantering som går till den som anmäldes som beställande kund. Det kommer vara samma kund som senare får faktura för anslutningsavgiften när det är spänning till byggnaden. Den beställande kunden blir även första kund på fastighetsmätaren, dvs den elmätare som mäter de allmänna utrymmen.
 2. Elinstallatören anmäler nya elanläggningar (mätplatser), en per ny lägenhet eller lokal via installatörswebben

  • Det är viktigt att elinstallatören förser Ellevio med korrekta uppgifter om mätplatsernas märkning och till vilket lägenhetsnummer, enligt Lantmäteriets standard, som respektive mätartavla kommer att gå till.

  • Elinstallatören uppger även gatuadress och säkringsstorlek till respektive lägenhet.

  • I samband med anmälan av nya anläggningar kommer elinstallatör även anmäla vem som är beställande kund till alla lägenhetsmätare, det behöver inte vara samma som till nyanslutningen. Det är först efter att anläggningarna är aktiva som byte till annan lägenhetskund kan göras.
 3. När vi har kontrollerat kapaciteten kommer vi ge elinstallatören klartecken från oss att utföra sitt arbete med elinstallationer i er fastighet

  • Nya mätplatser i byggnaden ska placeras i elrum eller nisch.

  • Du som fastighetsägare äger och ansvarar för elsystemet inom fastigheten och att det är utfört enligt Ellevios tekniska anvisningar.

  • Till beställande kund skickar vi uppgifter vi fått från installatören så att ni kan kontrollera att allt är korrekt. Ni får då även anläggnings-id för respektive lägenhet. Har ni avtal med ett specifikt elhandelsföretag behöver ni kontakta dem så att de kan söka elleverans innan anläggningarna blir aktiva. Annars kommer Ellevios anvisade elleverantör bli ert elhandelsföretag.
 4. Efter färdiganmälan från elinstallatören kommer Ellevios servicepersonal till er fastighet för att sätta upp elmätarna på de anvisade platserna (mätartavlans märkning). Vi rekommenderar att ni ser till att elinstallatören gör en tillhörighetskontroll innan andra kunder flyttar in, dvs säkerställt att rätt elmätare går till rätt lägenhet

  • Skulle märkningen på mätplatsen inte överensstämma med kopplingen till den aktuella lägenheten/lokalen kommer Ellevios mätare samla in mätvärden för en annan kund och faktureringen kommer därmed att bli felaktig.
 5. När elmätarna är uppsatta aktiveras anläggningarna i vårt system och den beställande kunden blir kund på samtliga anläggningarna och får avtal

  • Nu kan byte till annan lägenhetskund göras, via flyttanmälan eller via vår kundservice.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer