Tillfällig anslutning

Behöver du få el till exempelvis en fastighet eller anläggning vid byggnation kallas det för tillfällig elnätsanslutning. Du kan ha en tillfällig elnätsanslutning i ett år och efter det förlänger vi den mot en avgift. Här kan du läsa mer om hur det går till när du beställer tillfällig el.

Tillfällig serviscentral

För att få tillfällig el behöver du en tillfällig serviscentral. Det kan vara ett byggskåp eller liknande och ska innehålla plats för förbrukningsmätare. Den behöver stå bredvid en uttagspunkt, exempelvis ett kabelskåp eller en elstolpe som finns i vårt distributionsnät. Gör den inte det kommer det tillkomma kostnader för exempelvis mark- och elarbete. Du behöver själv stå för kabel och skyddsrör till byggskåpet om inkopplingen görs direkt mot kabelskåpet.

Tänk på att det är ditt ansvar att se till att det finns en tillfällig serviscentral.

Om du behöver byggström för en stor ombyggnation kan det vara bra att veta att tidsgränsen för dessa är maximalt ett år och måste sedan förlängas mot en avgift.

Beställ tillfällig anslutning

Inför beställning av en tillfällig elnätsanslutning finns det några saker att tänka på:

 • Kontakta en elinstallatör som ska utföra jobbet. Elinstallatören använder sedan Installatörswebben för att anmäla vad som ska göras.
 • Skicka med en situationsplan där vi tydligt ser var byggskåpet ska stå. I planen behöver det framgå vilken riktning som är nord och ledningsvägen som är föreslagen för servisledning.
 • Hör av er till oss så fort ni vet att ni behöver beställa en tillfällig elnätsanslutning. Ibland kan det ta tid att få allt på plats.

Inkoppling av en tillfällig elnätsanslutning går att göra till en elledning som sedan tidigare är framdragen för permanent anslutning. I så fall betalar du för anslutning vid inkopplingen av byggskåpet. Kostnaden för omkoppling till permanent serviscentral kommer i ett senare skede.

Anslutning/Servissäkring1 Pris2
16 A - 63 A 5 900 kr
80 A - 125 A 8000 kr
> 125 A Verklig kostnad (offert skickas vid belopp över 10 000)

1 Begränsningar: Max 1500 A, max ett år.
2 Exkl. moms

Abonnemangsavgift och överföringsavgift

Skulle du fortsatt ha frågor om tillfälliga elnätsanslutningar kan du kontakta oss på 020-46 00 26.

Tillfällig el vid evenemang i Stockholm

Ska du arrangera ett evenemang i Stockholm? Då finns det möjlighet att göra en tillfällig elnätsanslutning till ett fast evenemangsskåp. Skåpen står på ett antal platser där det ofta sker evenemang.

Är du ute i god tid så är det större möjlighet att få tillgång till evenemangsskåp på den plats du önskar. Tänk på att du behöver söka tillstånd hos polisen för att få anordna evenemang på offentlig plats.

Viktigt att veta gällande tillfällig el till ett evenemang

 • För att få tillfällig el till ett evenemang behöver du skicka ett anmälan till elanlaggning@ellevio.se med följande information; plats, datum, företag och kontakuppgifter.
 • Vi behöver din anmälan senast 5 dagar före evenemanget.
 • Anlita en elinstallatör
  Du kan kontakta oss innan du anlitar en elinstallatör för att förvarna om din tillfälliga elnätsanslutning. För att anmälan sedan ska bli komplett behöver du anlita en elinstallatör som finns registrerad hos Elsäkerhetsverket och som ansvarar för att inkopplingar och ledningar hanteras på ett säkert sätt. Kompletterande anmälan gör du i så fall i ett svarsmejl du får från oss.
 • Avbokar du din tillfälliga el senare än tre dagar innan evenemanget fakturerar vi en fast inkopplingsavgift på 1500 kr.
 • Du lånar nycklar till evenemangsskåpet via vår Nyckelservice.
  • Vi behöver en komplett anmälan för att låna ut nycklar.
  • Nycklarna ska lämnas tillbaka inom en vecka, annars tar vi ut en kostnad på 500 kronor.

Har du frågor om evenemangsskåp kan du kontakta oss på telefonnummer 020-46 00 26.

Plats ​Effektuttag
​Djurgårdsbrunnsvägen ** 2 st 10A, 32A, 63A.
​Greve von Essens väg ** 2 st 10A, 16A, 32A, 63A.
Humlegården ** 2 st 10A, 16A, 63A.
Katarina bangata * ​6 st 10A, 3 st 32A.
Långholmen ** ​4 st 10A, 16A, 32A, 63A.
Norrmalmstorg ** ​10A, 16A, 32A.
Rålambshovsparken * 3 st 16A (enfas), 16A, 32A, 63A.
Sergels torg * ​2 st 16A (enfas), 2 st 16A, 2 st 32A, 63A, 125A, 250A.
Sjöhistoriska museet *** 2 st 10A, 32A, 3 st 63A, 125A.
Vitabergsparken * 2 st 63A, 125A.


* Elanvändning mäts via mätare.
** Beräknad elanvändning.
*** Här behöver kund koppla eget byggskåp till kabelskåpet.

Planerar du ett evenemang på en annan plats än de ovan kan du beställa tillfällig anslutning till ett byggskåp.

Avgiften för ett Evenemangsskåp består av tre delar:

 • fast inkopplingsavgift
 • hyra per dygn
 • rörlig kostnad för den el du förbrukar

Alla priser är exklusive moms. Det finns även en fast inkopplingsavgift på 1 500 kr.

Hyra per dygn:

Säkringsstorlek ​Hyra per dygn1 ​Hyra per dygn2
max 63 A ​400 kr 80​ kr
max 250 A ​900 kr 180 kr
​max 400 A 1 300 kr 260 kr

1 Till och med 7 dygn
2 Från och med 7 dygn

Rörlig kostnad för förbrukning av el

 • Evenemangsskåp med mätning
  För skåp med mätning är priset enligt gällande Effekttariff (se Stockholms lokalnät).
 • Evenemangsskåp utan mätning
  För skåp utan mätning är priset 7,60 kr/A och påbörjat dygn.

Observera att faktura för evenemangsskåp kommer från vår samarbetspartner Azets och med deras bankgironummer. Det kommer framgå att fakturan är utställd av Ellevio.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer