Elnätspriser privat

Här hittar du information om abonnemang och prislistor för elanvändning i Ellevios elnät, för dig som privatkund.

Din elnätsavgift består av två delar

  1. En fast avgift för abonnemanget som är kopplad till storleken på din huvudsäkring.

  2. En rörlig avgift för elöverföring per använd kilowattimme (kWh).

I elnätspriset ingår statlig elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift. I priser inklusive moms ingår moms med 25 %. Dessutom tillkommer statlig energiskatt på el.

Läs mer om vad du betalar för

Allt om ditt avtal på Mina sidor

  • Se ditt avtal och priser
  • Följ din elanvändning
  • Håll koll på dina fakturor
  • ...och mycket mer!
Logga in

Prislistor

  • Elnätspriserna gäller från och med 1 januari 2024.
  • Elnätspriserna gäller i samtliga Ellevios elnätsområden om inget annat anges.

Gäller för anläggningar där det finns minst tre abonnemang med gemensam elnätsanslutning.

Säkringsstorlek 16 A, 20 A
Max 35 A enfas
Pris inkl. moms

Fast elnätsavgift Rörlig elnätsavgift
105 kr/mån 23,75 öre/kWh

 

Abonnemang Enkel

För radhus eller villa med större elanvändning
Max 63 A trefas
Pris inkl. moms

Säkring Fast elnätsavgift Rörlig elnätsavgift
16 A 345 kr/mån 30,0 öre/kWh
20 A 450 kr/mån 30,0 öre/kWh
25 A 565 kr/mån 30,0 öre/kWh
35 A 860 kr/mån 30,0 öre/kWh
50 A 1 325 kr/mån 30,0 öre/kWh
63 A 1 895 kr/mån 30,0 öre/kWh

Abonnemang Tid

Högpristid: 1 november - 31 mars, måndag - fredag kl. 06-22
Lågpristid: Övrig tid
Max 63 A trefas
Pris inkl. moms
Gäller ej Edsbyns elnätsområde

Säkring Fast elnätsavgift Rörlig elnätsavgift
Högpris
Rörlig elnätsavgift
Lågpris
16 A 355 kr/mån 70,0 öre/kWh 12,0 öre/kWh
20 A 460 kr/mån 70,0 öre/kWh 12,0 öre/kWh
25 A 575 kr/mån 70,0 öre/kWh 12,0 öre/kWh
35 A 870 kr/mån 70,0 öre/kWh 12,0 öre/kWh
50 A 1 335 kr/mån 70,0 öre/kWh 12,0 öre/kWh
63 A 1 905 kr/mån 70,0 öre/kWh 12,0 öre/kWh

 

Prislista för engångsavgifter från 1 september 2024. Prislista gäller i samtliga Ellevios elnätsområden. Priser anges inklusive moms om inget annat anges.

Elmätare
Provning av mätare i kundens anläggning 1 800 kr
Provning av mätare hos oberoende part, inkl mätarbyte och frakt 2 375 kr
Avgift för nedtagning av mätare 950 kr
Elanläggning
Utryckning vid fel som visar sig ligga hos kundens anläggning 1 800 kr
Felsökning av kunds anläggning vid solcellsinstallation, inkl resa 2 190 kr
Åtgärd i kunds anläggning vid felaktig solcellsinstallation 1 875 kr
Från- och återinkoppling vid bristande betalning*
Frånkoppling, återinkoppling på ordinarie arbetstid ingår 1 400 kr
Hinder vid besök för frånkoppling 700 kr

* ej momsbelagda avgifter

Ladda ner prislistor som pdf

Elnätsområde Abonnemang
Ellevio elnätsområde (utom Edsbyn) Lägenhet, Enkel och Tid
Enkel enfas
Edsbyn elnätsområde Lägenhet och Enkel max 63A

 

Tillämpningsvillkor

Här hittar du våra tillämpningsvillkor för elnätsabonnemang upp till 63 A.

Se fullständiga abonnemangsvillkor

Tidigare priser

Vanliga frågor och svar

Läs mer

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 12 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?