Så funkar det: El- och elnätspriser

Elskolan

De flesta av oss tittar kanske inte så noga på elräkningarna. Men i takt med att elpriserna har stigit så får vi på Ellevio också allt fler frågor från er kunder. Här gör vi ett försök att reda ut vilka olika delar du betalar för.

Din totala elkostnad består av tre delar:

Elhandel

Kostnaden för den el som du använder i hemmet betalas till elhandelsföretaget som du har valt. Du kan välja fritt mellan över hundra elhandelsföretag. Elhandlaren köper elen du använder på elbörsen NordPool och säljer den vidare till dig.

Elnät

Kostnaden för transporten av elen från där den produceras till ditt hem betalas till elnätsföretaget. Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag, men det finns faktiskt över 160 olika elnätsägare som var och en har ensamrätt att transportera el i sina respektive geografiska område. För att vara ansluten till elnätet betalar alla hushåll en avgift som ska täcka bland annat drift, underhåll och förnyelse av elledningarna. Det kan skilja mycket i avgift beroende på var i landet du bor. Avgifterna kontrolleras och godkänns av den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen som också sätter ramar för hur stora intäkter varje elnätsföretag får ha.

Skatter, moms och avgifter

Skatter och avgifter går till staten via framför allt elnätsfakturan. Staten tar ut flera olika skatter och avgifter för elen, till exempel energiskatt och moms. Energiskatten, som från och med 1 januari 2024 är 53,5 öre/kWh, hamnar helt och hållet på din elnätsfaktura. En stor del av det du betalar när du hanterar elnätsfakturan är alltså energiskatt. Moms betalar du både på eldistributionstjänsten och på energiskatten.

Hur mycket du som kund betalar för din el beror på en mängd faktorer, såsom geografi, elavtal (rörligt eller bundet pris), elförbrukning, elhandelsleverantör, boendetyp (villa eller lägenhet) och så vidare.

Alla elnät drivs som geografiska monopol. Det finns alltså bara en elnätsägare i varje geografiskt område. Anledningen till det är att det inte skulle vara samhällsekonomiskt motiverat att bygga parallella elnät inom ett och samma område.

För att värna kundernas intressen finns en myndighet, Energimarknadsinspektionen, som kontrollerar och sätter ramar för elnätsföretagens verksamhet. Den så kallade elnätsregleringen styr elnätsföretagens verksamhet så att kunderna betalar ett skäligt pris för elöverföringen samtidigt som företagen kan uppnå en rimlig avkastning. Regleringen ska också skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart elnät. Det betyder att elnätsföretagen ska anpassa sina nät till kraven på en ökad andel förnybar el, till exempel vindkraft. Elnätet ska också hålla en hög kvalitet för att undvika avbrott.

Läs mer om elnätsreglering på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Våra abonnemang och priser

Här hittar du våra prislistor samt mer information om våra olika abonnemang som vi erbjuder till dig som privatkund.

Våra abonnemang och priser

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?