Solcellsbatterier: Fler husägare väljer att lagra överskottselen

Solceller

Bland Ellevios kunder går det att se en stor ökning under förra året, av de som väljer att addera ett batteri vid installation av solceller.

I takt med att antalet husägare med solpaneler på taket ökar skaffar allt fler även lagringsmöjligheter i form av solcellsbatterier. Men hur mycket el kan en privatperson egentligen lagra? Vad kostar det? Och är det lönsamt? Ellevio reder ut.

För husägare med solceller på taket har försäljning av överskottsel till elhandelsbolag länge varit en bra affär. Men i takt med att solcellsanläggningarna blivit fler har avtalen blivit mindre lönsamma och en del husägare har valt att satsa på egen batterilagring i stället.

Skatteverket för statistik över batteriinköp eftersom det ingår i det gröna avdraget. Enligt uppgifter från Skatteverket beviljades cirka 41 000 personer avdrag för batterier under 2023. Det innebar att marknaden mer än tredubblades från de knappt 12 000 avdrag som beviljades 2022. Även bland Ellevios kunder går det att se en stor ökning under förra året, av de som väljer att addera ett batteri vid installation av solceller.

Magnus Westman Larsson är affärsutvecklare på Ellevio. Han tycker att solcellsbatterier är bra alternativ för de som vill bli mer självförsörjande på el, främst egenproducerad.  

– Men man ska veta att batteriet oftast inte gör en helt självförsörjande. Som privatperson kommer du ibland fortfarande behöva köpa eller sälja el mot elnätet.

Olika användningsområden

Ett vanligt solcellsbatteri har en kapacitet på 5–10 kWh. Energimängden som batteriet lagrar brukar räcka i några timmar under sommarhalvåret. Batterierna finns i flera storlekar och kostnaden varierar.

– 2022 var snittkostnaden för ett batteri strax över 60 000 kronor före avdrag. Efter avdraget hamnade man på strax över 30 000 kronor, berättar Erik Wallnér, energiingenjör, solcellsexpert och grundare av Solcellskollen.se.

Erik Wallnér
Erik Wallnér.

Han räknar upp solcellsbatteriets olika användningsområden.

– Det vanligaste är att man lagrar elöverskottet från solcellsanläggningen i stället för att mata ut det på elnätet. Batteriet kan också användas vid strömavbrott. Man kan lagra elen när den är billig och använda eller sälja den när den är dyr, och på så sätt tjäna på prisskillnaden. Slutligen kan man sälja så kallade stödtjänster till Svenska kraftnät för att hjälpa till att upprätthålla balansen i elsystemet. 

Stödtjänsterna – en bubblare

Erik Wallnér kallar stödtjänsterna för en bubblare på framfart. 

– Stödtjänsterna är ett komplext samlingsbegrepp. Det handlar om funktioner vars syfte är att stötta och stabilisera kraftsystemet och snabbt reagera på ett fel eller obalans i elnätet. Stödtjänsterna kan tillhandahållas av Svenska Kraftnät på olika frekvensmarknader. Där har priserna de senaste åren legat väldigt högt, och skulle det hålla i sig kan det absolut vara en lönsam användning för husägare med eget batteri.

Solcellskollen.se skriver att Skatteverket i januari ut med ett förtydligande om att enbart batterier som används för att lagra egenproducerad solel är berättigade avdraget på 48,5%. I och med att det framförallt är andra användningsområden — som nämnda stödtjänster och möjligheten att minska inköp av el när den är dyr — som drivit marknaden de senaste åren är det svårt att sia om hur marknaden utvecklas framöver.

Vill du skaffa solcellsbatteri? Tänk på det här!

  • För att garantier ska gälla bör en certifierad elektriker genomföra installationen.
  •  Passa även på att ta hjälp av en certifierad elektriker för att reda ut hur batteriet ska kopplas in då det kan påverka teknikvalet.
  • Diskutera med din elektriker var batteriet är lämpligt att placeras – praktiskt och ur ett säkerhetsperspektiv.
  • Ha i beaktning att om du kopplar upp batteriet mot exempelvis en app kan Wifi-täckning spela en roll.
  • Var ute i god tid då din elektriker behöver anmäla batteri- och solcellsinstallaton till elnätsbolaget. Det ökar sannolikheten att installationen sker smidigt och snabbt.

    Källa: Magnus Westman Larsson/Ellevio och Solcellskollen.se

Sidan uppdaterad 5 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?