Elskolan

I Elskolan tar vi upp aktuella ämnen och frågor som våra kunder funderar kring.

Elskolan

Vad påverkar elpriset?

Under 2021 har frågan om höga elpriser blivit ett hett diskussionsämne. Men vad beror egentligen de höga, och kraftigt varierande, elpriserna på? Det är inte helt enkelt att kortfattat reda ut, men vi gör ett försök.

Läs hela nyheten