Trängsel i elnätet? Vi förklarar varför

Elskolan

I takt med klimatomställningen kommer vårt samhälle att bli alltmer beroende av el. År 2045 ska Sverige kunna producera dubbelt så mycket el som i dag. Men vid sidan av frågan om framtidens elproduktion finns en annan utmaning: Det är för trångt i elnäten.

– Trängsel i elnätet, eller nätkapacitetsbrist som det också kallas, uppstår när efterfrågan på el överstiger den mängd som kan levereras genom elnätet. Problemet blir särskilt stort under perioder med hög elanvändning, som under kalla vinterdagar, säger Anders Ekberg, som är drift- och underhållschef på Ellevio. 

Nätkapacitetsbrist betyder helt enkelt att elnätets infrastruktur, själva kablarna i marken och ledningarna i luften, inte klarar av att överföra så mycket eleffekt som behövs vid en given tidpunkt. Och utmaningarna kommer att öka i takt med elektrifieringen.  

Villaägare belastar lokalnätet mest

Ellevios statistik över kundernas energianvändning visar att förbrukningen skiljer sig åt mellan olika kundsegment, beroende på om kunderna använder el för uppvärmning eller inte. Lägenheter och företag har jämna förbrukningsmönster medan villornas elanvändning ökar rejält när temperaturerna faller. 

–  Kunderna som bor i fristående hus är de som under kalla vinterdagar belastar det lokala elnätet mest, berättar Anders Ekberg. 

Mer trängsel nu än tidigare

Men köldknäppar är väl inget nytt? Det stämmer, riktigt kalla vinterdagar när alla använder mycket el samtidigt har alltid funnits. Det som har hänt är att det läggs nya behov av mer energi ovanpå den stora efterfrågan som redan finns. Med fler elbilar och annan elintensiv utrustning ökar efterfrågan på el, särskilt i bostadsområden.  

– Elsystemet är dimensionerat efter en historisk maxkapacitet som tar hänsyn till den timme när det behövs som mest el. Just nu ser vi att efterfrågan av kapacitet ökar, vilket hänger ihop med den ökade elektrifieringen i samhället, säger Anders Ekberg. 

Vi bygger ut och förstärker elnätet

På Ellevio arbetar vi kontinuerligt med att bygga ut och förstärka elnätet för att möta den ökande efterfrågan. Många elnät är gamla och måste moderniseras, för att inte bli en bromskloss i utvecklingen. 

– Det behövs satsningar på alla nivåer i elnäten, från stamnät till region- och lokalnät. Ellevio genomför flera stora och avgörande projekt för att stärka och öka kapaciteten i de lokala och regionala elnäten, säger Anders Ekberg. 

Som kund kan du vara med och plana ut kurvan

Genom att vara medveten om när och hur du använder el kan du som kund bidra till att minska belastningen på elnätet. Om elförbrukningen fördelas jämnare över dygnet kan trängseln minskas. Du kan bidra genom att exempelvis ladda elbilen under natten eller använda tidsstyrd uppvärmning.  

– Precis som under coronapandemin vill man försöka plana ut kurvan. Genom att jämna ut elförbrukningen under flera timmar på dygnet behöver det inte bli kapacitetsbrist och vi kan nyttja nätet mer effektivt, säger Anders Ekberg.

Läs mer: Genom olika flexibilitetslösningar kan du som privatperson spara pengar – samtidigt som du bidrar till att elnätet blir mer hållbart. 

Sidan uppdaterad 5 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?