Vad betalar jag för?

Elskolan

Det är inte alltid så enkelt att förstå vad som ingår i elnätsavgiften.

Elnätsavgiften är det du betalar till oss på Ellevio. Men vad är det du betalar för egentligen? Och varför är en så stor del av fakturan skatt? Vi förklarar.

För att du ska kunna ha el hemma behöver du vara ansluten till elnätet. I varje geografiskt område finns det en elnätsägare som har ensamrätt, eller monopol, på att transportera elen. I Sverige finns det drygt 160 olika elnätsägare; alltifrån små lokala elföreningar med några hundra hushåll till kommunala elbolag och privatägda bolag, som Ellevio. Oavsett vem som äger elnätet så måste alla elnätsföretag rätta sig efter exakt samma regelverk, som bestäms av Energimarknadsinspektionen. Elnätsavgiften ska också följa Ellagen och vara objektiv och icke-diskriminerande.

”De bara höjer och höjer”

Under många år har elnätsavgiften debatterats och kritiserats. När elnätsföretag genomfört höjningar har det ofta mötts av kritik och ifrågasättande. Att avgöra om något är dyrt eller inte är såklart svårt – vad som betraktas som dyrt eller rimligt är högst individuellt. Men mycket av kritiken bottnar sannolikt också i att det för många känns otydligt vad man egentligen betalar för.

Hur stor elnätsavgift du i slutänden betalar beror på tre saker:

  1. Kostnaden för att transportera elen hem till dig. När el transporteras från platsen där den produceras hem till dig där den används går den via tre typer av elnät – stamnät, regionnät och slutligen via lokalnät. Kostnaderna för den transporten kan skilja sig mycket åt, beroende på var man bor och hur elnätet är utformat. Samtliga Ellevios kunder har dock samma prislista, oavsett var man bor.

    En annan sak som påverkar är nätförluster. När el transporteras i kablar försvinner en del el på vägen. Den elen måste elnätsbolagen kompensera för genom att köpa el. Det betyder att elpriser också påverkar nivån på elnätsavgiften. 
  2. Hur mycket ström du vill använda samtidigt. Konkret bestäms detta av säkringens storlek. Ju mindre säkring du klarar dig med, desto lägre kostnad. Vanliga storlekar för hushåll är 16 och 20 ampere.
  3. Hur mycket som investerats i elnätet. Lite förenklat kan man säga att elnätsföretagen premieras för att hålla sitt elnät i bra skick. Ju äldre de olika delarna i elnätet blir, desto mindre får elnätsföretagen ta betalt. Om ett elnätsföretag har ett gammalt och eftersatt elnät så får företaget heller inte tillräckligt stora intäkter för att underhålla och utveckla elnätet. På elnätsinvesteringarna får också elnätsföretagen en viss avkastning.

Elnätsavgiften består i regel av två delar:

  • En fast avgift för abonnemanget som är kopplad till storleken på din huvudsäkring.
  • En rörlig avgift för elöverföring per använd kilowattimme (kWh).

Stor del av elnätsfakturan är skatt och moms

I elnätsfakturan ingår dessutom moms (25%) samt energiskatt och myndighetsavgifter. Tidigare var det både elhandelsföretagens och elnätsföretagens uppgift att ta in energiskatten, men sedan 2018 är det endast elnätsföretagen som tar in energiskatten. Den förändringen har gjort att elnätsfakturan verkar ha blivit betydligt högre, men kundens totala elkostnad har inte förändrats.

Det här består din elkostnad av

 Förklaring till uträkningen
Elnät:
Villa 360 kr/månad + rörlig avgift 24 öre/kWh, lägenhet 84 kr/månad + rörlig avgift 19 öre/kWh 
Elhandel: 
Billigaste 1-åriga avtalet för SE3 enligt elpriskollen.se den 7 januari 2024..
Skatt och avgifter: Energiskatt 42,8 öre/kWh, moms 25%, myndighetsavgifter 54,65/år

Mer om elnätspriser

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?