Senaste nytt om elmarknaden: Lågprisperioden fortsätter

Elskolan

Glädjande nyheter; elpriserna är fortsatt låga och allt talar för att även nästa elräkning blir låg. Vecka 41 innehöll dock två händelser som kan ge en prishöjning på elen. Björn Björnson, affärsutvecklingschef hos vår samarbetspartner GodEl, förklarar.

Hur är läget på elmarknaden nu?

– Vi är fortfarande inne i en lågprisperiod. Spotpriset på el (utan avgifter och skatter) blev i september 11 öre/kWh i elområde 1 och 2, 24 öre i elområde 3 och 51 öre i elområde 4. För elområdena 1-3 får vi gå tillbaka till 2020 för att hitta lägre priser. Halvvägs in i oktober ligger priserna ännu lägre, så mycket talar för att även nästa elräkning blir relativt låg.

Hur ser prognosen ut för elpriset den närmaste tiden?

– Efter en tid med stor optimism kring elpriset för hösten och vintern har två saker skett vecka 41 som fått priserna att öka. Det handlar om prognoser om kallare och torrare väder samt en ökad oro kring naturgastillgången. Det sistnämnda har med läget i Israel att göra och att tillförseln av naturgas till Europa (via Egypten) skulle påverkas negativt, men också på det fortsatta strejkhotet från australiensiska naturgasanläggningar och även konstaterandet att avbrottet på gasledningen mellan Estland och Finland var ett sabotage.

– Men trots detta förväntas elpriserna för hösten och vintern inte bli i närheten av de höga nivåer vi sett tidigare. För perioden november till mars tror marknaden just nu på elpriser (utan avgifter och skatter) på 50 öre/kWh i elområde 1-2, 75 öre i elområde 3, och 90 öre i elområde 4. Det är ungefär halva priset mot vad vi såg under motsvarande period 2022–2023.

Om oroligheterna i Israel eskalerar och andra länder dras in, kan det påverka våra elpriser?

– Ja, som jag nämnde tidigare har konflikten redan nu haft en påverkan på naturgaspriset. Skulle fler länder involveras kan effekterna definitivt bli större. Vid oroliga tider tenderar priserna på fossil energi gå upp eftersom tillgången blir mer osäker. Och som vi känner till används dessvärre en hel del fossila bränslen för att tillverka el i Europa. Med ett till stor del sammankopplat europeiskt elsystem slår därför ökade fossila priser även på de svenska elpriserna, detta trots att i princip all elproduktion i Sverige är fossilfri.

Vi ser ofta varierande dagspriser – vad beror det på?

– Vi utgår från hur elförbrukningen utvecklas under dygnet. Generellt är den hög runt frukost och middag, medelhög under dagen, och låg under kvällen och natten. Givet en hypotetiskt jämn tillgång på elproduktion skulle då elpriset följa förbrukningen – prisuppgång när förbrukningen är hög, och prisnedgång när den är låg.

– I verkligheten varierar ju dock även elproduktionen, och variationen har ökat i takt med att andelen väderberoende elproduktion ökat. Så nu kan vi mycket tydligt se hur tillgången även på vind och sol påverkar elpriset under dygnet. Under timmar med mycket blåst tenderar elpriserna bli väldigt låga, ibland till och med negativa. Under den senaste sommaren har vi också sett att utbyggnaden av solkraft i Sverige och Europa tydligt pressar elpriset under de timmar där solen lyser som starkast.

Det kommer byggas ytterligare en kraftledning mellan Sverige och Finland. Varför behövs den och vad kommer det betyda för elpriset?

– När det kommer till elsystemet är ensam inte stark. Att fortsätta bygga förbindelser till och från våra grannländer både ökar tillgången på el och försörjningstryggheten. Just den här förbindelsen går mellan norra Sverige och Finland och är viktig med tanke på den gröna industriomställning som sker uppe i norr.

– Vid varje ny förbindelse som byggs minskar flaskhalsarna mellan de elområden där förbindelsen går. Förbindelserna har på så vis en prisutjämnande effekt. Det innebär dock att det ena elområdet får högre priser än tidigare, och det andra får lägre. I det här fallet är det sannolikt att förbindelsen kortsiktigt leder till högre elpriser i norra Sverige, och det kan även ge en spridning söderut. Men hur mycket och hur länge är svårt att svara på i dagsläget.

Den 1 november kommer en ny regel som säger att elförbrukningen ska mätas varje kvart i stället för en gång i timmen. Varför?

– Det här är ett steg för att ytterligare harmonisera den europeiska elmarknaden för att förbättra mätning av el, handel, prissättning och hantering av obalanser. Syftet är att bättre kunna hantera ett elsystem med ökad andel väderberoende elproduktion. Förändringarna sker i olika etapper, och det som händer 1 november är att den el som idag mäts per timme i stället ska mätas per kvart.

– Om du som kund blir timmätt idag kommer du alltså att få ta del av din förbrukning nedbrutet per kvart i stället. Har du timprisavtal så innebär det dock inte att du blir debiterad per kvart. Den så kallade dagen-före-handeln på Nord Pool sker nämligen tills vidare fortfarande per timme. Men även det ska så småningom ändras så att elen inte bara mäts utan även handlas och debiteras per kvart.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?