9 punkter om hur Ellevio elektrifierar Sverige

Elskolan

Elektrifiering har blivit ett hett ord, inte minst i energibranschen. Men vad betyder det i praktiken? Och vad är Ellevios roll? Här är 9 punkter som ger svaret.

Ordet elektrifiering är sannerligen inget modernt påfund. År 1876 tändes den första lampan med hjälp av el och sedan dess har elen varit en bärande del i uppbyggnaden av vårt moderna samhälle. Men under de senaste åren så har ordet poppat upp igen. Nu pratar vi om en ny våg av elektrifiering, som ska göra samhället oberoende av fossila bränslen.

Elektrifiering genomsyrar så gott som alla klimatpolitiska mål i Sverige och är avgörande när industrin byter olja och kol mot el och vätgas och transportsektorn byter bensin och diesel mot el. I kölvattnet följer industrialisering som skapar optimism, sysselsättning och skatteintäkter, i många fall i avfolkningsbygder.

Som ett resultat väntas elanvändningen mer än dubbleras på 20 år, och investeringsbehovet är hisnande. Till 2045 behövs satsningar om cirka 1 000 miljarder enbart på elnät.

Så vad gör Ellevio kopplat till elektrifiering? Här kommer 9 exempel

 1. Det mest kraftfulla exemplet är Volvos planerade batterifabrik i Mariestad. En gigantisk satsning som kommer ge tusentals nya arbetstillfällen i regionen. Men det krävs el – massor av el. Batterifabrikens elbehov kommer uppgå till över 400 MW, vilket motsvarar elbehovet i en stad av Uppsalas storlek. Eller 10 gånger så mycket som Mariestads tätort behöver idag. Läs mer om projektet här.
 2. Förutom industrin är transporter den sektor som har störst utsläpp av växthusgaser – och därmed också störst potential med elektrifiering. Vi jobbar varje dag med att, tillsammans med partners och kunder, skapa laddningsmöjligheter. Ett fint exempel är transportföretaget Alfta Frakt i Hälsingland, som ligger långt framme. Ellevio har hjälpt företaget att bygga upp en laddinfrastruktur, från ax till limpa. Läs mer om Alfta Frakt här.
 3. Ett annat exempel på hur vi är med och elektrifierar transporter är arbetet med att bygga laddgator i Stockholm. Inne i huvudstaden är behovet av gatuladdning stort, både för närboende och andra som behöver åka bil i staden. Under 2022 skapade vi 1 100 nya laddpunkter bara i Stockholm, en siffra som vi redan har passerat under 2023. Läs mer om det här.
 4. Det kanske maffigaste exemplet på hur vi jobbar med elektrifiering är vårt projekt i västra Stockholm, den nya ”motorvägen” för el som vi byggt mellan Beckomberga i Bromma och Bredäng. En cirka 12 kilometer lång sträcka, där vi lagt ner nya elkablar i marken och på botten av Mälaren. Projektet avslutades under hösten 2023, efter fyra års intensivt arbete. Läs mer om projektet här.
 5. Ett annat exempel från Stockholm är arbetet som pågår i Värtan. Där bygger vi om stamstationen – en vital knutpunkt för elnätet i Stockholm. Allt arbete sker under pågående drift, eftersom stationen behövs för elförsörjningen. Ett oerhört komplext arbete som har beskrivits som ett ”jätte-Tetris”. Effekten av projektet är att kapaciteten i elnätet kommer öka markant. Läs mer om projektet här.
 6. Även om mycket pågår i huvudstadsregionen så är det långt ifrån allt som Ellevio gör. Ett annat bra exempel är utvecklingen i Värmland. Där har vi under de senaste åren byggt om stora delar av det lokala elnätet och även det regionala elnätet som transporterar elen mellan kommuner och län. Läs mer om vårt arbete i Värmland här.
 7. Under de senaste åren har vi installerat över 800 000 nya moderna elmätare hos våra kunder; både hos privatpersoner och företag. De nya mätarna ger inte enbart konsumenterna större kontroll över sin elanvändning – de är också en viktig pusselbit i vår resa mot färre och kortare strömavbrott.

  Genom att mätarna samlar in mer detaljerad information om tillståndet i elnätet kan vi nu upptäcka eventuella fel och snabbare lösa de problem som uppstår. Det innebär en förbättrad leveranssäkerhet, något som kommer bli allt viktigare i takt med att hela samhället elektrifieras. Läs mer om de nya elmätarna här.
 8. Vi har konstaterat att det krävs enorma satsningar på infrastrukturen för att Sverige ska klara av att ställa om och elektrifiera. Men det behövs också en hiskelig massa mer elproduktion. Vi äger själva ingen elproduktion, men vi jobbar nära många elproducenter för att ansluta de till elnätet. Alltifrån lite mindre solcellsanläggningar som Mats Börjesson i Backa, utanför Kungsbacka, till gigantiska kluster med vindkraftparker, som i Ånge och Ljusdal.

 9. Elnäten har byggts på ungefär samma sätt i drygt 100 år. Det är en extremt pålitlig och robust teknik. Men i takt med att samhället förändras så behöver elnäten hänga med. Därför jobbar vi nu intensivt med det som brukar kallas för smarta elnät. Det kan betyda en rad olika saker, men rent konkret handlar det om att bygga in ”smarthet” i elnätet som på olika sätt hjälper till att förbättra stabiliteten, minska antalet avbrott, öka redundansen eller öka kapaciteten i elnäten.

  Ett exempel är att vi just nu sätter in smart utrustning i tusentals av våra små och stora elnätsstationer. Den ger oss helt nya möjligheter att styra och övervaka elnätet och kommer på lite sikt att dramatiskt minska avbrottstiden för våra kunder. Du kan läsa mer om vårt arbete här.

Ellevios arbete är viktigt för att Sverige ska kunna nå sina klimatmål och skapa en hållbar framtid. Genom att elektrifiera Sverige kan vi minska utsläppen av växthusgaser, skapa nya arbetstillfällen och förbättra luftkvaliteten.

Läs mer om elektrifiering

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?