Stora elnätsatsningar speglar rusande utveckling i Värmland

Nyheter

Tomas Brunzell är elnätschef och ansvarig för nätet i bland annat Värmland.

Under de senaste fem åren har Ellevio gjort en massiv satsning på elnäten i Värmland. Mängder av elnätsanläggningar och tusentals kilometer ledningar har bytts ut, restaurerats och moderniserats. Samtidigt ökar efterfrågan på el i Värmland i takt med teknisk utveckling, klimatmål och omställningen av industrin och transportsektorn och i regionen fortsätter en enorm utbyggnad av elinfrastrukturen.

De kommande 20 åren väntas efterfrågan på el mer än fördubblas. För att klara det måste gammalt elnät bytas ut samtidigt som kapaciteten måste byggas ut och utrustning digitaliseras och moderniseras. I Värmland pågår just nu stora industriprojekt, där några av länets största företag och arbetsgivare ställer om sin produktion till att bli helt eldriven. Samtidigt byggs elproduktionen ut för att hänga med i den ökade efterfrågan. 

- Elektrifieringen rusar fram i samhället, så även i Värmland, säger Tomas Brunzell, chef över Ellevios elnät i Mellansverige.

- Det ser vi bland annat i prognoserna för ökad elanvändning och det stora intresset för att etablera vindparker och allt mer solelsproduktion i Värmland. Regionens tunga industrier står också i startgroparna för att ställa om till eldrift på bred front, men tyvärr bromsas utvecklingen av begränsningar i stamnätet som ägs av Svenska kraftnät. Det gör att läget är utmanande framåt, menar Tomas Brunzell. 

Stora ledningsprojekt möjliggör vindkraft

I praktiken innebär överföringsbegränsningarna att Ellevio som region- och lokalnätsägare tvingas säga nej till nya stora förfrågningar om vindkraft. För att minimera påverkan så förstärker nu Ellevio sitt regionnät i flera jätteprojekt; bland annat mellan Kil och Munkfors och mellan Filipstad och Forshult.  

- Genom de här miljardsatsningarna kommer vi att kunna ansluta vindkraftsparken Stöllsäterberget i norra Torsby och några till de kommande åren. I det långa loppet är vi dock helt beroende av att statliga Svenska Kraftnät förstärker stamnätet in till Värmland, så att mer el kan skickas ut. Enligt deras senaste besked kommer det att vara färdigt först omkring år 2030, säger Tomas Brunzell. 

Störst i Värmland

Ellevio är Värmlands klart största elnätsägare, med drygt 100 000 kunder, varav 18 000 företag och organisationer. En stor del av kunderna finns utanför de större tätorterna, vilket är orsaken till att elnätet historiskt bestått av mycket luftledningar. Men under de senaste 15–20 åren har Ellevio genomfört stora insatser för att vädersäkra elnätet mot mer frekventa och intensiva vädertillbud, bland annat genom att ersätta oisolerade luftledningar med kablar som grävs ner i marken.

Modernt elnät för 11 000 hushåll

Nyligen avslutades “Värmlandspaketet“, det enskilt största projektet för att modernisera stora delar av det värmländska elnätet. Runt 1 000 kilometer nya kablar och 360 nya nätstationer har ökat leveranssäkerheten för cirka 11 000 hushåll.

- Och arbetet har gett resultat. 2021 och 2022 hade vi färre strömavbrottsminuter än någonsin i våra värmländska elnät, säger Tomas Brunzell. 

- Men fortfarande finns omfattande planer för att stärka elförsörjningen, vädersäkra och modernisera elnätet i Värmland. När mellanspänningsnätet i Värmland i stort är helt vädersäkrat omkring 2027 går vi mål med 20 års aktivt arbete för att förbättra tillförlitligheten i Värmlands elnät, avslutar Tomas Brunzell.

Varje dag, året om förbättrar och moderniserar vi vårt elnät.

Vad vi gör

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?