Ellevio är navet i ett nytt stort vindparkskluster

Nyheter

800 MW ny vindkraftsel och omfattande nätinvesteringar för att elen ska nå dit där den behövs. Det är vad Tovåsenklustret i Ånge och Ljusdals kommuner handlar om. Ett tydligt exempel på energiomställning i praktiken.

Hjullastare, lastbilar och grävmaskiner jobbar i ett vältrimmat samspel. Grus flyttas och jämnas till, betongplattor gjuts och koppartråd rullas ut. Längre bort tar två byggnader form för att så småningom innehålla elnätskomponenter och vid byggarbetsplatsens utkant förbereds för nya ledningsstolpar. För den oinvigde är det inte alldeles givet vad det handlar om. Men faktum är att här, nästan 500 meter över havet mitt i den västernorrländska naturen, går det knappt att uppleva energiomställningen tydligare än så här.

image received via email

Fredrik Johansson, projektledare på Ellevio

Stort tillskott

Tovåsenklustret är planerat att bli ett rejält tillskott med elproduktion till det nordiska elsystemet. Det är flera vindkraftsutvecklare som sammanlagt planerar att satsa i storleksordningen 10 miljarder kronor i de olika vindparkerna och tillhörande elnät som tillsammans får imponerande 800 MW installerad effekt i de första etapperna. Det kan till exempel jämföras med kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 på 900 MW som stängdes föra året. Vindkraftens teknikutveckling med nästan 200 meter höga torn, 175 meter i rotordiameter och 6 MW i effekt har tagit vindkraften till dessa effektvolymer. Att de etableras här är såklart ingen slump. Vindarna är mycket goda och platsen ligger väldigt strategiskt till elnätsmässigt.

Nya stationer

– Både Svenska kraftnäts stamnät och vårt regionnät finns redan i nära anslutning till de platser där vindkraftverken ska etableras. Även Härjeåns elnät är en viktig del av nätstrukturen här, säger Fredrik Johansson.

För att kunna ta emot den effekt som vindkraften producerar måste elnätet byggas ut. Här på byggarbetsplatsen etablerar både Ellevio och Svenska kraftnät helt nya elnätstationer. Samtidigt förstärks ledningsnätet, till exempel ska totalt sju mil nya regionnätsledningar byggas.

image received via email

Samordning viktigt

Tovåsenklustret är en storskalig etablering med flera olika aktörer och Nils Rönnbäck, affärsprojektledare på Ellevio, menar att det finns stora vinster i att samordna vindkraftsproducenter i kluster på det här sättet. Det blir rationellt med alltifrån att ansöka om tillstånd till att bygga vindkraftsverk och elnät. En framgångsfaktor är samordning och koordinering. Här är Ellevio navet för Tovåsenklustret och dialogen är nyckeln till framgång för att kunna få ihop varje enskild aktörs önskan med helheten.

– Hela resan hittills har präglats av positiv dialog mellan oss alla aktörer tycker jag. Alla har samma mål och vilja att bygga det här. Vi på Ellevio jobbar mycket med att vara flexibla och lösningsorienterade för att lyckas få till anslutningsavtalen i samarbete med våra kunder, säger Nils Rönnbäck.

Startade 2014

Fredrik Johansson berättar att det här är första etappen av nätutbyggnaden, den inleddes i december förra året och ska vara klar nästa år. Hittills håller tidplanen och som ansvarig projektledare från Ellevio är hans framgångsrecept att hela tiden planera noggrant, hålla tät dialog med projektets nyckelaktörer och ligga steget före.

2014 initierades idén på Tovåsenklustret, nu är jobbet konkret igång och hösten 2022 spänningssätts de första vindparkerna. Därefter följer flera etapper av anslutningar de kommande åren. För Ellevio handlar det om en investering på ungefär en miljard kronor.

– Vi utökar vårt nätägarskap och stärker vår affärsidé att driva och äga elnät, det är en viktig drivkraft för oss, precis som att bidra till en hållbar elförsörjning är det, säger Nils Rönnbäck.

image received via email

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?