"Ytterligare kostnad som läggs på elnätskunder."

Nyheter

Vindkraften är en viktig pusselbit i den svenska energiomställningen och en utbyggd havsbaserad vindkraft skulle kunna bidra med mycket effekt till energisystemet. Därför är det olyckligt att regeringens nya förslag skapar en onödig kostnad för elnätskunderna. Detta för en utveckling som ändå kommer att ske med tanke på de 350 TWh i ansökningar hos Svenska kraftnät i södra Sverige. Det menar Henrik Bergström, chef för samhällskontakter på Ellevio.

Klimat- och miljöminister Per Bolund (MP) och energiminister Anders Ygeman (S) presenterade den 14 oktober ett förslag som ska öka antalet vindkraftverk till havs. För att minska hindren för ny havsbaserad vindkraft vill regeringen kraftigt reducera den avgift som vindkraftsbolagen behöver betala, likt alla kunder, för att ansluta sig till elnätet. Förslaget innebär en förändring i Svenska kraftnäts förordning som ger myndigheten uppdraget att proaktivt bygga ut stamnätet till havs för att minska kostnaden att ansluta havsbaserad vindkraft. Dessutom har Svenska kraftnät fått ett regeringsuppdrag att se över havsplaner för att samordna olika intressen där målkonflikter finns, exempelvis försvars- och miljöintressen.

image received via email

Förslaget, som tidigare varit ute på remiss, har mötts av kritik från tunga aktörer som Svenskt Näringsliv, Energimarknadsinspektionen, Energiföretagen Sverige och SKGS. Trots detta väljer regeringen att gå vidare med reformen.

Stora konsekvenser för konsumenter

Henrik Bergström, chef för samhällskontakter på Ellevio, menar att det finns stor potential i den havsbaserade vindkraften, bland annat eftersom den genererar mer än dubbelt så mycket effekt som den landbaserade:

– Framför allt är den ett viktigt tillskott till energisystemet i södra Sverige där det råder brist på el. Det finns aktörer på marknaden som är intresserade av att börja projektera – det är bara en tidsfråga innan vindkraft till havs börjar byggas i stor utsträckning. Men även om vindkraften har stor potential bör politiken vara varsam med stöd som riktas mot specifika kraftslag.

En dold subvention

Regeringen har tidigare försökt hitta sätt att subventionera havsbaserad vindkraft, men stött på patrull i EU:s regler för statsstöd. Det nya förslaget som låter Svenska kraftnät proaktivt bygga ut stamnätet till havs är ett försök att kringgå detta. I praktiken blir det en dold subvention till ett särskilt teknikslag, menar Henrik Bergström. Men det är inte bara avsteget från teknikneutraliteten som oroar.

– Kostnaden för de slopade anslutningsavgifterna kommer, precis som hela Svenska kraftnäts investeringsprogram och övriga kostnader för systemtjänster, i slutänden att betalas av Sveriges elnätskunder genom prishöjningar från elnätsbolagen. Detta är en avgörande fråga för acceptansen för omställningen av energisystemet, säger Henrik Bergström och tillägger:

– Genom att höja priset för att ta höjd för anslutningsavgifterna begränsas elnätsbolagens utrymme att göra andra nödvändiga prishöjningar, vilka är avgörande för att möjliggöra investeringar i elnätet. Dessa investeringar kommer behövas för att tillgodose den svenska marknadens växande behov av el till rimliga priser

Andra projekt bör stå i fokus

Att lägga på ett nytt uppdrag på Svenska kraftnät för att möjliggöra fler anslutningar till vindkraftverk till havs har kritiserats under förslagets remissbehandling. Kritiker pekar på att Svenska kraftnät har mer akuta projekt att fokusera på, inte minst vad gäller att bygga bort flaskhalsar i elöverföringen som idag orsakar de stora skillnaderna i elpris mellan olika delar av landet. Stora mängder energi är fastlåst i norra Sverige, vilket bland annat är en bidragande faktor till de rekordhöga elpriserna.

image received via email

"Missriktad prioritering"

– Det finns flera olika perspektiv som gör processen att proaktivt bygga anslutningar mellan elnätet och vindkraft till havs oerhört tidskrävande. I grunden är det bra att Svenska kraftnät arbetar mer proaktivt med nätutbyggnad men i detta sårbara läge för energisystemet är ett ytterligare uppdrag för Svenska kraftnät en missriktad prioritering. Fokus bör vara på att avsluta befintliga stamnätsförstärkningar inom landet, säger Henrik Bergström och avslutar:

– Havsbaserad vindkraft har mycket att tillföra det svenska energisystemet. Det är en teknik som bidrar med mycket effekt, och som är relativt billig i sammanhanget. Marknaden har en vilja och motivation att ge sig in på området, och det är bara en tidsfråga innan det stora antalet ansökningar på 350 TWh i södra Sverige blir verklighet, avslutar Henrik Bergström.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?