Motorvägen för Stockholms el har kommit halvvägs

Nyheter

Nu börjar kablarna rullas ut mellan Bredäng och Beckomberga. Det är starten på den sista etappen i projektet som är en viktig pusselbit i att trygga Stockholms framtida elförsörjning. I kablarna ska nämligen el transporteras till en växande stad, el som ska möta de behov som energiomställningen kräver.

– När det här är gjort kommer vi att ha kommit en bra bit på vägen med att ge stockholmarna tillgång till den elkapacitet man behöver, berättar projektledaren Jenny Nilander.

Sveriges behov av elektricitet kommer att fördubblas till 2045. Det slogs fast i en rapport från Energiföretagen tidigare i år. Elen krävs för att möta hushållens och företagens framtida behov, och inte minst för att klara klimatomställningen där såväl transporter som industrier ska gå på el. För att kunna transportera denna el krävs mycket stora utbyggnader av elnäten. Ett exempel på ett sådant arbete är Ellevios pågående projekt Beckomberga-Bredäng.

– Staden växer snabbt – nya tunnelbanelinjer byggs, bostadsområden planeras och inte minst finns ambitiösa mål om att ställa om till en fossilfri fordonsflotta. Allt sammantaget innebär att elbehovet ökar dramatiskt och det här projektet är en viktig del i att vi ska kunna tillgodose behoven hos våra kunder i Stockholmsregionen, säger Johanna Walterson, Ellevios chef för program och projekt i Stockholm.

image received via email

Jenny Nilander, projektledare på Ellevio

Unikt projekt i tätbebyggt område

Kablarna som nu ska grävas ned mellan Beckomberga och Bredäng är totalt 12 kilometer långa och kommer att ingå i det svenska stamnätet. Vanligtvis finns den typen av kablar utanför tätbebyggda områden, och att genomföra ett sådant här projekt mitt i en stad är en extra stor utmaning.

– Vi tittade, tillsammans med Svenska kraftnät och Stockholms stad, på mängder av olika lösningar, säger Ellevios projektledare Jenny Nilander.

– Att lägga kablarna i grönytor är på många sätt enklare, men dessvärre omöjligt där det är tätbebyggt.

Tidplanen förskjuten

Jobbet har också på vissa platser blivit mer komplicerat än beräknat.

– I tätorter samsas våra kablar med en mängd andra ledningar, till exempel för vatten, gas och fiber, berättar Jenny Nilander.

– Många av dessa är väldigt gamla vilket innebär dels att de inte alltid finns utritade på kartor utan upptäcks först när vi är nere under marken, dels att de kan vara väldigt sköra och kräva andra grävmetoder än de snabbaste. Ibland har vi behövt gräva för hand, förklarar Jenny Nilander.

Detta, tillsammans med oförutsedda markförhållanden, till exempel berg som krävt sprängning har gjort att projektet förlängs ungefär ett år.

– Det är olyckligt, Det finns många anledningar för oss att bli klara så snart vi kan, inte minst eftersom allmänheten påverkas i hög utsträckning av våra arbeten. Vi gör vad vi kan för att förlägga kabeln så snabbt som möjligt, men vissa arbeten går inte att skynda på, säger Jenny Nilander.

5,5 kilometer kabel på plats i Mälaren

En annan del av projektet är förläggningen av kabel i Mälaren. Denna del av projektet är unik på ett annat sätt – det är första gången kabel av denna storlek förläggs i insjö i Sverige. Sjökabeln väger cirka 40 kilo per meter och är styv som en trädstam. Arbetet har gått enligt plan och nu väntar 5,5 kilometer kabel i vattnet på att kopplas ihop med kablarna vid Ängbybadet i norr och med kablarna i Sätraviksbadet i söder.

Som det ser ut nu kan strömmen slås på under 2023. Då kan Stockholm fortsätta laga mat, ladda telefonen och byta till elbil – under lång tid framöver.

– Mina arbetsuppgifter under projektets gång är otroligt varierade.Mycket handlar om problemlösning – att vi stött på något i marken som vi inte räknat med, cyklister som inte är nöjda med belysningen eller att vädret ställt till det för förläggningen av kabel till sjöss. Ibland försöker jag påminna mig själv och alla involverade att lyfta blicken och se att alla de här detaljerna är en del i helheten att trygga stadens framtida elförsörjning, säger Jenny Nilander, Ellevios projektledare.

Fakta om projektet

Om ledningen: När ledningen är klar kommer den inledningsvis att drivas av Ellevio med spänningsnivån 220 kV, för att 2028 tas över av Svenska kraftnät och då i stället drivas som en 400 kV-ledning och bli en del av stamnätet

Ekonomi: Projektet Beckomberga-Bredäng är ett av Ellevios största projekt någonsin, med en kostnad i miljardklassen.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?