Halvvägs till Värtans nya stamstation

Nyheter

Att bygga om stamstationen i Värtan har beskrivits som ett jätte-Tetris. Den nya stationen ska byggas på samma plats som den nuvarande, som dessutom hela tiden måste vara i drift. Det är en rejäl utmaning. Men till skillnad från spelet Tetris, som ska vara olösligt, hittades en lösning och 2021 togs det första spadtaget.

Med dagens teknik byggs den nya stamstationen nu på en tredjedel av ytan som den gamla utomhusstationen tar i anspråk. Det är ingen lätt uppgift. Samtidigt som bygget pågår ska elförsörjningen till Stockholm fortsätta utan störningar. Och arbetet måste vara säkert för alla inblandade – bara några meter från de spänningssatta starkströmsledningarna.

Trots de svåra förutsättningarna och säkerhetsutmaningarna har bygget hittills gått bra. Den första, höga och smala byggnaden stod klar i slutet av 2022.

Som en hjärttransplantation

Under våren 2023 var det dags för nästa stora utmaning. Ledning för ledning skulle nu läggas om till den nya byggnaden. Utan att hundratusentals stockholmare märkte av så mycket som en blinkning i elförsörjningen. Någon har liknat det vid att utföra en hjärttransplantation på en springande maratonlöpare. Veckan efter midsommar togs så den sista ledningen i drift. Därmed är den södra delen av stationsområdet, det vill säga 110kV-ställverket, permanent taget ur drift. Det är ett historiskt ögonblick för Stockholms eldistribution.  

Arbetare i varselkläder inne i Värtaverket. Stora svarta kablar.Lars Enarsson är en av två huvudprojektledare för ombyggnationen. Han beskriver arbetet:

Omläggningen av elkablarna har varit ett stort projekt i sig, även om det ibland hamnar i skuggan av de enorma nya ställverken som vi nu bygger här i Värtan. Utöver att förlägga, ansluta och skarva en stor mängd kabel på relativt kort tid behöver allt samordnas med övriga delar i stationsbygget.

Man med varselkläder och hjälm. – Framför allt är det ett stort fokus på att kontrollanläggningen, som övervakar och styr stationen, är redo för varje omläggning. Det kräver mycket noggrann planering och extremt tydlig kommunikation mellan alla inblandade. Och allt gick faktiskt enligt plan, vilket får ses som ett kvitto på att den noggranna planeringen och samordningen bar frukt, avslutar han.

Trippelkontroll och dubbla system

Sören Attermo arbetar som idrifttagare i Värtanprojektet och har en central uppgift i arbetet med just kontrollanläggningen. Sören har lagt ner sin själ i att se till att allt som projekterats också förverkligas på ett korrekt sätt.

– Kontrollanläggningen är ett viktigt område när man driftar elnät, berättar Sören. Det är systemet som övervakar, skyddar och styr anläggningen. Med digitaliseringen går det idag att konstant följa och mäta hur det står till med nätet, vilket gör det möjligt att i stor utsträckning förebygga fel. 

Digitaliseringen ger på det sättet stora fördelar. Samtidigt kräver samhällets ökade beroende av el stor redundans. I Värtanprojektet arbetar man exempelvis parallellt med både digitala 3D-ritningar och pappersritningar vid installationen. Och vissa system finns i dubbel upplaga, men från olika leverantörer, och är i drift samtidigt. Skulle det dyka upp en bugg i det ena systemet fungerar det andra.

Sörens arbete har också inneburit att om och om igen stämma av att allt verkligen är rätt gjort.

En person i profil lutar sig fram mot små kablar.– Kontrollanläggningen består av en djungel av kablar, plintar, reläskydd och andra komponenter som tillsammans bygger den här enorma apparaten som övervakar elnätet. För att vara på den säkra sidan dubbel- och trippelkollade vi att samtliga hundratusentals kretsar var korrekt kopplade och att anläggningens kontrollsystem var redo att tas i drift, avslutar Sören.

Dubbel kapacitet till 2026

Nu är första delen av nya Värtan alltså i drift. Utan att Stockholm märkte något. Men vad kommer det innebära för staden när projektet är i mål 2026? Saira Alladin, chef för Stockholms elnät på Ellevio, berättar:

– När stationen står klar kommer den att öka överföringskapaciteten med nästan 100 procent. Från dagens 325 MW till 600 MW in till Stockholm. Det innebär att ställverket Värtan i Hjorthagen även i framtiden kommer att ha en mycket viktig roll för Stockholms fortsatta tillväxt, att möjliggöra elektrifieringen och minska utsläppen.

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?