Information om nya lägenhetspriser

Nyheter

Den 1 januari 2024 sänktes elnätspriset för dig som lägenhetskund. Vad innebär prisändringen för dig som bor i lägenhet?

Vårt vanligaste abonnemang Lägenhet har sänkts med 47 kr i månaden för dig med en årlig elanvändning på 2 000 kWh. Den fasta avgiften för abonnemang Lägenhet är oförändrad men den rörliga avgiften per överförd kWh sänktes den 1 januari.

Bor du ensam i en lägenhet klarar du dig antagligen, lite beroende på standarden i din lägenhet, på 1000 till 1500 kWh om året. Sänkningen blir då mellan 24 och 35 kr i månaden. En större lägenhet med flera personer i hushållet och en elanvändning på 5000 kWh om året får en sänkt månadskostnad med 117 kr.

Årsförbrukning Prisändring
1000 kWh/år -288 kr/år
1500 kWh/år -420 kr/år
2000 kWh/år -564 kr/år
5000 kWh/år -1404 kr/år

 

Varför kan vi sänka kostnader för lägenheter nu?

Anledningen till att vi sänker priset för abonnemanget Lägenhet är att våra kostnader för våra kunder med delad anslutning till elnätet har sjunkit.

Varje år kartlägger vi de kostnader respektive kundgrupp ger upphov till i elnätet. Ingen kundgrupp ska behöva betala för kostnader som andra grupper orsakar. Förenklat uttryckt ska till exempel lägenhetskunder inte betala för villakunder eller tvärtom.

I takt med den ökande digitaliseringen av elnätet får vi in mer exakt data om vad som händer i våra nät. Det ger oss bättre möjlighet att kunna analysera hur mycket respektive kundgrupp använder elnätet och vilken kostnad som grupperna ska bära. På så sätt blir priserna för våra kundgrupper mer rättvisa.

På grund av att den så kallade sammanlagringen av lägenhetskundernas elanvändning har ökat, kan vi sänka den rörliga kostnaden för lägenheter.

Vad innebär sammanlagring?
Sammanlagring är summan av flera kunders samtida elanvändning som i regel är mindre än summan av varje kunds högsta uttag.  Sammanlagringseffekten är i sig inget nytt men vi kan nu tack vara bättre analyser tydligare hänföra effekten i lokalnäten till respektive kundgrupp. Med andra ord har vi sett att lägenhetskunder använder elnätet mindre än tidigare, jämfört med villakunder som belastar elnätet mer.

Så funkar din elnätsavgift

Fakturan från Ellevio består av två delar:

 1. Fast- och rörlig abonnemangsavgift
  Du betalar en fast avgift för abonnemanget och en rörlig avgift för elöverföring per använd kilowattimme (kWh). Abonnemangsavgiften och den rörliga kostnaden ska täcka Ellevios kostnader för elnäten. Elnätsavgiften täcker kostnader för drift, felavhjälpning, underhåll, modernisering, kundservice, inköp av el som kompensation för nätförluster, kostnader från överliggande nät, dvs det statliga stamnätet, med mera. 
 2. Skatt, moms och myndighetsavgifter
  Energiskatten
  är en så kallad punktskatt och är kopplad till din energianvändning. Punktskatter införs för att till exempel styra konsumtionen för vissa varor eller för att öka statens inkomster. Skatten höjs årligen av staten genom en så kallad indexuppräkning. För 2024 betalar du 53,5 öre per kWh inklusive moms.
  Moms på varor och tjänster är en skatt som betalas till staten. Punktskatter undantas inte från moms i lagen och därför betalar du även moms på energiskatten.
  Myndighetsavgifter faktureras som en del i din fasta avgift på elnätsfakturan. Dessa består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter. De tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering.

Det här består din elkostnad av

Uträkning:
Elnät:
84 kr/månad + rörlig avgift 19 öre/kWh 
Elhandel: 
Billigaste 1-åriga avtalet för SE3 enligt elpriskollen.se den 7 januari 2024
Skatt och avgifter: Energiskatt 42,8 öre/kWh, moms 25%, myndighetsavgifter 54,65/år

Vår kundservice med ungefär 100 medarbetare besvarar frågor och hanterar ärenden som kommer till oss via telefon, chatt, e-post och sociala medier.

Du kan ringa till våra rådgivare vardagar mellan kl 8 och kl 17 och du får oftast hjälp direkt med ditt ärende.

Akuta fel, till exempel strömavbrott, träd på ledning eller ett skadat kabelskåp kan du anmäla dygnet runt.

Förutom att du kan ringa eller mejla till oss, har vi flera andra möjligheter att hjälpa dig. Vi har en app med många smarta funktioner, du hittar mycket information om din elanvändning på Mina sidor, du kan anmäla flytt i vår digitala flyttanmälan och du kan hitta information om eventuella strömavbrott på vår avbrottskarta på ellevio.se.

Förutom att vi ser till att du har el när du behöver den och att du kan kontakta vår kundservice, har du som konsument ett antal rättigheter. Du får bland annat automatiskt ersättning av oss om du har ett elavbrott på mer än 12 timmar. Minimibeloppet är 1200 kr vid ett avbrott på 12 till 24 timmar. Dessutom har du rätt till skadestånd om något i ditt hem har gått sönder i samband med strömavbrott eller med ett arbete vi utfört i elnätet. Skadestånd behöver du anmäla till oss eller din hemförsäkring. I de allmänna avtalsvillkoren för elnät, som har tagits fram i samarbete med  Konsumentverket, finns flera av dina rättigheter listade. Och skulle vi mot förmodan i en tvist med en privatkund inte komma fram till en bra lösning, har du som konsument rätt att låta Allmänna reklamationsnämnden avgiftsfritt pröva ditt ärende. Du ska som elnätskund alltid känna dig trygg. 

*Enligt en kundundersökning som gick till alla som hade ett ärende hos kundservice i mars 2024. På frågan "Hur nöjd är du med Ellevios hantering av ditt ärende?" gav 90 % av de svarande privatkunderna betyget 4 eller 5 på en skala mellan 1-5 där 1 är lägst och högst är 5.

Vi finns här för dig!

Har du frågor, funderingar eller behöver komma i kontakt med oss? Här hittar du kontaktuppgifter till oss och svar på de vanligaste frågorna.

Vår kundservice

Sidan uppdaterad 5 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?