Våra villkor

Här hittar du information om avtalsvillkor för samtliga våra abonnemang.

Villkor privatkund

Allmänna avtalsvillkor

Avtalsvillkor som gäller för anslutning till elnät och överföring av el.

Ändrade allmänna avtalsvillkor

Konsumentverket och branschföreningen Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för konsumenter, NÄT 2012 K (rev 2). Förändringen gäller punkt 1.4 i villkoren som har togs bort i samband med att personuppgiftslagen ersattes av GDPR.

Tillämpningsvillkor

Här hittar du våra tillämpningsvillkor för elnätsabonnemang upp till 63 A.

Avtalsvillkor företag

Allmänna avtalsvillkor

Här hittar ni de avtalsvillkor som gäller för anslutning till elnät och överföring av el för näringsverksamhet.

Ändrade allmänna avtalsvillkor

De allmänna avtalsvillkoren för näringsidkare och högspänningskunder har uppdaterats. Förändringen gäller punkt 1.4, respektive 1.3 i villkoren. De togs bort i samband med att personuppgiftslagen ersattes av GDPR.

Tillämpningsvillkor för lokalnät

Här hittar ni som är elnätskund hos Ellevio våra villkor för Elnätsabonnemang upp till och med 63 A, samt för Effektabonnemang över 63 A.

Tillämpningsvillkor för regionnät

Här hittar ni tillämpningsvillkor för inmatningsabonnemang för regionnät.

Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 upphävdes personuppgiftsbestämmelsen i de allmänna avtalsvillkoren för näringsidkare och högspänningskunder. Nu gäller Ellevios integritetspolicy för hantering av personuppgifter.

Ändringar i avtalsvillkoren från den 25 maj 2018:

  • I Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 H (rev) upphävdes punkt 1.3
  • I Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 N (rev) upphävdes punkt 1.4.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?