Ersättning vid skada

Har något i ditt hem gått sönder vid ett strömavbrott/annan brist i Ellevios elnät eller orsakats i samband med Ellevios arbete? Då kan du ha rätt till ersättning i form av skadestånd.

Du väljer själv om du vill anmäla skadan till ditt försäkringsbolag eller till Ellevio. Din hemförsäkring täcker i de flesta fall din skada. Om du väljer att göra en skadeanmälan till ditt försäkringbolag betalar vi ut självrisken i de fall vi är ersättningsskyldiga. För att få självrisken ersatt av Ellevio behöver du göra en skadeanmälan till oss, se nedan. Beslutet från ditt försäkringsbolag ska bifogas i din anmälan samt underlag som styrker din skada.

pengar2_840x420.png

Anmäl skadan till Ellevio

Du kan få ersättning för faktiska kostnader som uppstått i samband med, eller till följd av, skadan, men inte för sveda och värk. Följ stegen nedan för hur du anmäler din skada och hur handläggningen av ditt ärende går till:

 1. Anmälan
  Gör en skadeståndsanmälan till oss, där du bifogar underlag.
  Din anmälan är komplett när du har bifogat underlag. Först då kan vi hantera din anmälan.
 2. Underlag
  För att vi ska kunna utreda din rätt till ersättning behöver vi underlag, tillsammans med din skadeståndsanmälan som styrker din skada, att du äger egendomen samt dess värde. Underlaget kan vara:
  1. Kvitto eller faktura på inköpet av produkten
  2. Kvitto eller faktura på nyinköpt produkt som ersätter den skadade
  3. Ålder på produkten när skadan inträffade
  4. Bilder på den skadade produkten
  5. Reparatörsrapport - Behöver du anlita en reparatör för en reparation till följd av skadan? Be reparatören om en reparatörsrapport så att skadorna blir dokumenterade. Det gäller oavsett om du anmäler skadan till ditt försäkringsbolag eller till oss.
  6. Eventuellt elektrikerutlåtande som beskriver orsaken till skadan
 3. Hantering av ditt ärende
  För närvarande har vi längre väntetid än normalt. Vi påbörjar vår hantering av ditt ärende inom 3-4 månader. Hanteringstiden beror på hur komplext ärendet är samt om vi fått tillräckligt underlag för att kunna göra en bedömning.
 4. Bedömning och värdering
  Först görs en bedömning om du har rätt till skadestånd. Därefter görs en värdering av skadan. Vi kontaktar dig via mejl (i första hand) eller telefon när utredningen av ditt ärende har påbörjats.
  Enligt skadeståndsrättsliga principer värderas egendom utifrån dagsvärdesprincipen, det vill säga till det värde som egendomen hade strax före det att skadan inträffade.
 5. Beslut om ersättning
  Beslut i ditt ärende skickas till dig via mejl eller per post. Eventuell ersättning betalas ut till ditt angivna bankkonto.

Gör en skadeståndsanmälan till oss här

Reglering

Rätten till skadestånd regleras vid kundförhållande utifrån bestämmelserna i

Vid avsaknad av kundförhållande regleras anspråk enligt

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 20 maj 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer