Tillsammans för en ljus och hållbar framtid

Sverige befinner sig mitt i en omvälvande förändring. Oroande symptom på en planet i obalans, konflikter och instabilitet driver fram genomgripande omställningar på flera områden i vårt samhälle. Elsystemet är inget undantag. En effektiv och väl fungerande elförsörjning är helt avgörande för Sveriges fortsatta utveckling och dessutom en förutsättning för klimatomställningen.

Vem gör vad på elmarknaden

Så hur kommer arbetet att se ut? Först och främst behöver vi förklara vem som gör vad på elmarknaden.

Vi lägger grunden för framtiden

Ett modernt elsystem är en grundbult i samhället och bidrar även till konkurrenskraft, stabilitet och framtidstro. Ellevio är ett av Sveriges största energiföretag med nästan en miljon kunder i Mellansverige. Genom smart infrastruktur för energi lägger vi grunden för det växande samhället och möjliggör omställningen till en fossilfri framtid. Tillförlitligheten i våra elnät är hela 99,99 procent.

Att ha tillgång till el kan tyckas självklart för alla som bor i Sverige. Men elnätet sköter sig inte själv. Och omvärlden förändras. Det krävs omfattande investeringar och innovationer för att elen ska fortsätta att strömma dit den ska när den behövs.

Elnäten ger liv åt både grunderna och detaljerna i tillvaron; varma, uppkopplade hem; restaurangbesök och filmkvällar; arbetsplatser och skolor; laddade cyklar och telefoner; fabriker och datacenter; spårvagnar, tunnelbana och tåg som tar oss till nära och kära. 

Våra lösningar minskar samhällets avtryck 

Ellevio har en viktig roll i resan mot ett hållbart, modernt samhälle som kan växa och utvecklas oberoende av fossila bränslen. När vi ersätter olja, kol och gas med el minskar vi både klimatavtryck och utsattheten för omvärldshändelser. Men vi har bråttom. Omställningen till fossilfrihet måste öka takten. Och en bärande del är elektrifiering. 

Industrin och transportsektorn har valt väg – fossila bränslen ska ersättas med el. Det kommer att mer än fördubbla elanvändningen fram till 2045. Det är en positiv men utmanande utveckling. För att förverkliga förväntningarna om pålitlig tillgång till ren el krävs stora investeringar i hållbara energisystem. En robust infrastruktur för elförsörjning är själva navet i omställningen. Att bygga elnät som kan möta behoven är avgörande för om vi ska lyckas. Som ett av Sveriges största elnätsföretag har Ellevio en ledande roll i detta. 

En man som laddar sin elbil
Genom verksamhetsområdet Energilösningar hjälper vi företag att ställa om till en elektrifierad, fossilfri verksamhet.

Nya lösningar för att stötta våra kunder i energiomställningen

När samhället förändras, förändras även vi. Vi utvecklar våra elnät till framtidens hållbara energisystem genom förnyelse, kapacitetsförstärkning, digitalisering och nya flexibla lösningar. Det är så vi lägger vi grunden för våra kunders och hela landets fortsatta tillväxt och välstånd. 

Men det räcker inte. För att stötta våra kunder i energiomställningen satsar vi också på nya tjänster, lösningar, samarbeten och initiativ. Vi hittar sätt att koppla upp mer förnybar elproduktion, göra det attraktivt att vara flexibel med elanvändning, möjliggöra elektrifiering av transporter och använda den data som vi samlar in för att utveckla nya tjänster för att förenkla och skapa värde för kunderna i deras vardag. 

Genom Ellevio Energy Solutions, som är en del av Elleviokoncernen, hjälper vi företag som är beroende av en elanläggning för att kunna driva sin affär, och som vill ställa om till en elektrifierad, fossilfri verksamhet. Ellevio Energy Solutions designar, bygger, driftar och äger elanläggningar, energilager och laddlösningar åt kunderna – över tid. Eftersom vi tar över ansvaret för hela anläggningen ser vi till att den är uppdaterad och optimerad på bästa sätt, vilket gynnar både kunderna – och klimatet.

Det vi gör handlar om ledningar, ställverk, energilösningar, digitala tjänster. Det vi levererar är livskvalitet, konkurrenskraft, arbetstillfällen, nya företag och möjligheter i både städer och glesbygd. Våra lösningar minskar samhällets avtryck på klimatet. 

Vi lyckas tillsammans  

Vi har alltid varit en integrerad del i Sveriges utveckling och det kommer vi att fortsätta vara. I allt vi gör drivs vi av målet att göra Sverige till världens bäst elektrifierade land. Våra värderingar handlar om pålitlighet, engagemang och utveckling, och utgör grunden för hur vi agerar. Vi har drivkraften, kunskapen och öppenheten att få med oss kunder och andra intressenter på vår resa.  

Vi har bestämt oss. Tillsammans med våra kunder elektrifierar vi Sverige. För en ljus och hållbar framtid. 

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer