Klimatsmarta drönare ersätter helikoptrar

Nyheter

Fossilfria, tysta och noggranna. I ett lyckat pilotprojekt har Ellevio testat att använda drönare för att besiktiga elnätet. Nu är målet att drönarna helt ska ersätta helikoptrarna.

8 000 mil, eller ungefär två varv runt jorden. Så långt är Ellevios elnät. De delar av nätet som befinner sig uppe i luften, det så kallade luftledningsnätet, utsätts ständigt för prövningar genom väder, vind och växtlighet – och för att kunna ge kunderna pålitlig elleverans dygnet runt måste nätet besiktigas och underhållas. Luftledningsnätet besiktigas varje å r för att kontrollera att inga stolpar lutar och att isolatorerna är hela, bland annat.  

Kristian Flinth är ansvarig för den grupp på Ellevio som ansvarar för kontroll och underhåll av Ellevios nät i Mellansverige. 

Kristian Flinth, ansvarig för den grupp på Ellevio som ansvarar för kontroll och underhåll av Ellevios nät i Mellansverige.

– Vi har fokus på att hålla våra anläggningar och nät i så bra skick att det inte inträffar några fel. Målet är att kunderna inte ska märka av oss. Vi kontrollerar status på ledningarna och tar utifrån det beslut om vilket underhåll som behövs. 

Besiktningsarbetet har traditionellt gjorts med helikopter, men sedan några år tillbaka använder Ellevio även drönare vid besiktningar. I ett pilotprojekt har delar av nätet besiktigats med drönare i stället för helikopter. Och resultatet är lovande. 

– Helikoptrar drivs med flygbränsle och släpper ut koldioxid. Drönarna går på fossilfri el, vilket gjorde att våra utsläpp för de besiktigade ledningssträckorna minskade med två tredjedelar under 2022, säger Kristian Flinth.  

Utöver minskade utsläpp, som är en viktig del av Ellevios arbete med att minimera den egna verksamhetens avtryck på klimat, miljö och naturresurser, har drönarna flera andra fördelar. Bättre besiktningsresultat är ett exempel. 

– Besiktningen i helikopter görs i realtid och det kan vara svårt att hinna se allt. Drönarna har inte bråttom, vi kan ta de bilder vi vill och sedan flyga vidare. Sen laddar vi upp bilderna och har en besiktningsman som sitter på kontoret och tittar i lugn och ro, med möjlighet att zooma in och se allt i detalj, säger Kristian. 

Bättre för djur och människor

En annan fördel är att drönarna är tystgående, vilket gör att de inte skrämmer hästar och andra djur som går i hagar längs elnätet. Det har varit ett vanligt förekommande problem tidigare, med bullrande helikoptrar som flyger på låg höjd. Ytterligare en fördel är personsäkerheten. 

– Att kunna ha en besiktningsman på kontoret i stället för att människor flyger i närheten av spänningsförande ledningar är absolut att föredra, även om olyckor är mycket ovanliga, säger Kristian. 

Drönarna är framtiden

Pilotprojektet som har pågått i två år har alltså fallit väl ut, och framöver kommer allt fler helikoptrar att bytas ut mot drönare. 

– Vi tror att det här är framtiden. Nu kommer vi succesivt att utöka omfattningen, med målet att hundra procent av besiktningarna ska göras med drönare, avslutar Kristian.    

Ellevios arbete för klimat och miljö 

Miljömässig hållbarhet har två dimensioner för oss på Ellevio. Det handlar dels om att vår kärnverksamhet – eldistribution och energilösningar – möjliggör en fossilfri framtid. Dels handlar det om vårt interna arbete för att minimera verksamhetens avtryck på klimat, miljö och naturresurser. 

För att successivt minska vårt avtryck på omgivningen arbetar vi bland annat med att:  

  1. minska våra direkta utsläpp och indirekta utsläpp av växthusgaser 
  2. använda klimat- och miljöanpassade material 
  3. främja biologisk mångfald i ledningsgator  
  4. ställa krav på våra leverantörer och entreprenörer 
  5. minimera avfall 

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.  

Sidan uppdaterad 11 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?