Pepp peppar tjejer till ingenjörsyrket

Nyheter

Lisa Hällbrink, vd för föreningen Pepp.

Sverige saknar kvinnliga ingenjörer, speciellt inom energibranschen. Idag är nästan 70 procent av alla ingenjörsstudenter män. Det måste vi ändra på, säger Lisa Hällbrink, vd för föreningen Pepp vars mål är att få bättre mångfald och jämlikhet i teknikbranscher.

Kvinnor är underrepresenterade i energibranscher, detta märks inte minst när man tittar på vilka som söker till utbildningar inom energiområdet. Elektroteknik hör till de utbildningar som har lägst antal kvinnliga sökanden.

Där är bara 15 procent kvinnor, berättar Lisa Hällbrink, vd för föreningen Pepp som Ellevio samarbetar med. Deras främsta syfte är att få fler unga kvinnor att intressera sig av  ingenjörsyrket och teknikbranschen. Det gör föreningen genom att ordna mentorskapsprogram, olika aktiviteter samt samarbeten med näringslivet.

– Företagssamarbeten, som till exempel det med Ellevio, är oerhört värdefulla. Genom oss kan bolagen presentera sin verksamhet och samtidigt hitta sina blivande medarbetare tack vare vårt nätverk.

Stereotyp bild av ingenjör

Lisa Hällbrink berättar att det är en ganska stor skillnad mellan killar och tjejer vad gäller teknikintresse och hur intresset utvecklas med åldern.

– Undersökningar visar att i mellanstadiet är både killar och tjejer väldigt intresserade av teknik. Men sen, i högstadiet, händer något med tjejerna. Medan killarnas teknikintresse håller i sig, dalar tjejernas självupplevda intresse för teknik.  

Hon tror att det till stor del beror på den stereotypa bilden vi har av en ingenjör som en lite surmulen, introvert man, uppslukad av kodning eller transformatorbygge och främmande för det som sker i världen utanför.

– Det är inte konstigt att pigga, extroverta tjejer inte känner igen sig i den beskrivningen. Speciellt inte i högstadiet och gymnasiet då osäkerheten om ens identitet är extra stark och många vill passa in i mängden. Det är där Pepps mentorer kommer in i bilden.

Behov av kvinnliga förebilder

Under årens lopp har Lisa Hällbrink sett hur viktigt det är med kvinnliga förebilder för unga tjejer som är osäkra på om de ska våga satsa på teknik.  

– Våra mentorer är entusiastiska, vanliga tjejer som berättar om sin resa mot ingenjörsyrket. Deras resa kanske inte alltid har varit spikrak men har landat i något väldigt positivt. Det vill vi förmedla.

Identifikationen är A och O. Det är därför Pepps mentorer studerar på universitet och högskolor, och riktar sig till adepter främst på gymnasienivå.

– Då blir det inte så stor åldersskillnad. Men vi säger inte nej till yngre tjejer – våra mentorer är villiga att stötta och prata med tjejer i alla åldrar, förklarar Lisa.

Under de senaste åren har Pepp haft en stark tillväxt. I dag har de mentorer över hela landet.

– Vänskapsband bildas och många av våra mentorer har en gång i tiden varit adepter. Vi har också flera alumner i vårt nätverk. Samt en grupp för de som bara vill hålla kontakten på kommunikationsplattformen Discord, där man kan ställa frågor och liknande.

Aldrig för sent att bli ingenjör

Lisa Hällbrink berättar att en annan skillnad som undersökningar visat är att killar oftast är intresserade av tekniken i sig. Medan tjejer är mer inriktade på hur man kan använda den för att skapa något användbart och nytt, till exempel ett mer hållbart samhälle.Det tar Pepps mentorer till vara på när de resonerar med teknikintresserade tjejer.

– En del tjejer går otekniska gymnasielinjer för att de inte vetat eller vågat annat. Men det är just därför det tekniska basåret finns och ger den behörighet man behöver för att studera vidare. Det vi vill förmedla är att det aldrig är för sent att hoppa på ingenjörståget.

Fakta Pepp

Föreningen Pepp startade 2012 av KTH studenterna Edit Wallin och Karolina Eriksson. Edit hade börjat studera på KTH av en slump och ville inspirera andra unga tjejer till att våga välja ingenjörsyrket. Andra kvinnliga ingenjörsstudenter kontaktades och de blev mentorer för yngre gymnasietjejer. Pepp började i Stockholm och spred sig snabbt till övriga Sverige. I dag har föreningen ett 70-tal mentorer som arbetar ideellt. VD Lisa Hällbrink är föreningens enda anställda. Att vara med i Pepp kostar inget för gymnasieelever och universitetsstudenter.

Mer information om Pepp hittar du här.

3 Pepp-mentorer och tidigare adepter berättar

 • Josefina Häkkinen
 • Josefina Häkkinen 22, pluggar
  datavetenskap med inriktning maskininlärning på KTH i Stockholm.

  – Pepp var ett fantastiskt sätt att träffa likasinnade tjejer som också var intresserade av teknikbranschen. Att jag samtidigt fick en mentor som pluggade till ingenjör var värdefullt eftersom jag inte kände någon ingenjör sedan innan. Nu hade jag någon jag kunde ställa alla mina frågor till.
 • Elin Ekstedt
 • Elin Ekstedt 22, pluggar teknisk fysik på Chalmers i Göteborg

  – Tack vare Pepps mentorskapsprogram har jag lärt känna och kunnat stötta unga teknikintresserade tjejer, som just nu befinner sig där jag själv var för bara några år sedan. Det är otroligt inspirerande att få träffa så många tjejer som liksom jag brinner för att öka jämställdheten i teknikbranschen.
 • Emilia Sandolf
 • Emilia Sandolf 29, har studerat bioteknik och industriell ekologi på Chalmers i Göteborg.

  – Det är så viktigt att som kvinna ha kvinnliga förebilder inom teknik. Innan jag själv började plugga till ingenjör var min bild av en ingenjör en medelålders vit man i varselklädsel med hjälm på huvudet. Men jag insåg ganska snart att det inte stämde. Teknik- och ingenjörsbranscherna är så mycket mer. Det såg jag, inte minst, under alla våra besök på olika arbetsplatser.

Sidan uppdaterad 7 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?