Så kan ditt företag göra en hållbarhetsresa

Nyheter

På Ellevio arbetar vi med hållbarhet utifrån flera dimensioner. Det handlar inte bara om att vi ska möjliggöra en elektrifiering för att Sverige ska nå klimatmålen utan också om att minimera vår miljö- och klimatpåverkan. Men hur påverkar vårt hållbarhetsarbete leveransen mot våra kunder? Ellevios hållbarhetschef Karolina Viksten svarar och ger tips på vägen till er företag som har eller ska påbörja er hållbarhetsresa.

Minska påverkan på människor och miljö

- Vårt uppdrag är att driva Ellevio och vår egen verksamhet framåt med minsta möjliga negativa påverkan på människor och miljö.  Ellevio möjliggör även elektrifiering och övergången till förnybara energikällor som vindkraft och solceller. Det är förstås positivt även för våra kunder. Vi testar nu till exempel en ny kabel som minskar klimatpåverkan med hela 70 procent. I år kommer även nya EU-direktiv som innebär att alla större bolag ska göra sin hållbarhetsredovisning på ett standardiserat sätt genom empirisk bevisning. Med hjälp av EU-direktiven, miljöregler som vi behöver förhålla oss till i våra projekt, goda relationer med lokala intressenter arbetar vi för att minimera vårt miljö- och klimatavtryck.  

Bygga hållbart - bygga el med el 

- När vi expanderar och moderniserar vårt elnät för att möta framtidens behov av el står vi inför betydande hållbarhetsutmaningar. Vårt fokus ligger på att använda miljövänliga material och metoder, som elektriska byggmaskiner, för att minska koldioxidutsläpp, buller och lokal miljöpåverkan för människor och miljön. Att bygga ute på landsbygden innebär andra utmaningar, som behovet av större maskiner och tillräcklig laddningsinfrastruktur. Vi arbetar aktivt med att hitta lösningar för att minska avtrycket även här, berättar Karolina Viksten.

Karolina Viksten, Hållbarhetschef på Ellevio
Karolina Viksten, Hållbarhetschef på Ellevio.

Hållbarhet utifrån säkerhet 

- För att säkerställa att Ellevios arbetsplatser är säkra anlitar vi endast entreprenörer som arbetar enligt våra säkerhetskrav. Vi arbetar efter tydliga processer för säkerhet på arbetsplatsen, hållbarhetspolicy och uppförandekod. Hälsa och säkerhet är alltid viktigt och det är något vi tar ansvar tillsammans med våra kunder, leverantörer och partners. - Vi pratar även om leveranssäkerhet till våra kunder, våra kunder ska ha tillgång till el, dygnet runt, året om. Vi står inför klimatförändringar som kommer innebära mer extrema väderhållanden. Ellevio har under många år arbetat för att väderanpassa, gräva ner elkablar i marken och rusta våra elanläggningar för att minska risken för strömavbrott.  Vi har kommit långt i detta arbete vilket innebär att våra kunder kan få el till sina verksamheter även om vi ser mer utmanande väder och klimatförändringar i framtiden. 

Säkerställa hållbarhet i alla led 

- Samarbeten är nyckeln till vår hållbarhetsresa. Vi samarbetar nära leverantörer för att utvärdera och minska även deras miljöpåverkan. Hållbarhetsfrågor är integrerade i vår affärsstrategi och också i våra interna processer. Vi är certifierade enligt ISO14001, vilket innebär att du som kund kan känna dig trygg med att vi på Ellevio arbetar förebyggade för miljön och att vi bedriver ett effektivt och strukturerat miljöarbete. 

Karolinas 6 tips till företag som vill minska sina klimatavtryck och arbeta med hållbarhet  

  1. Vill man som företag arbeta med hållbarhet behöver man se över företagets faktiska påverkan på människor och miljö. Det finns ofta möjligheter med hållbarhetsarbete, så försök också hitta dessa. Prata med era kunder, leverantörer och anställda, det kan finnas många idéer på vad som kan göras! När det är tydligt hur ni påverkar och arbetar i nuläget finns större möjlighet att välja ut åtgärder för att driva hållbarhetsarbetet framåt. Att se över sin energianvändning kan vara en bra början.
  2. Avsätt tid för att dokumentera och redovisa ert hållbarhetsarbete.  Se till att ni  har möjlighet att snabbt kunna leverera informationen till era kunder och andra intressenter direkt när den efterfrågas. 
  3. Se över möjligheten att göra en investering för att producera er egen energi via exempelvis solceller. Det innebär en investering men den minskar både kostnader och miljöpåverkan på sikt.
  4. Kan ni byta från fossila bränslen till el på fordon och andra arbetsverktyg? Inventera vad ni har för fordon och arbetsverktyg i er verksamhet idag och byt ut till el- eller fossilfria alternativ. Det gynnar ofta även arbetsmiljön.
  5. Smartare planering och styrning av er energianvändning. En stor energitjuv för en fastighet kan ofta vara att uppvärmning och nedkylning av fastigheten sker samtidigt. Det drar mycket energi. Går det att planera om era lokaler för att spara energi?
  6. Få inspiration och rådgivning!
    Energimyndigheten.se - Se tips på deras webbsida och se vad ni som organisation kan göra direkt. Nyttja kommunernas energirådgivare som vänder sig till små- och medelstora företag och privatkunder. 

Sidan uppdaterad 11 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?