Antalet laddpunkter ökade markant under 2023

Elbil och laddning

Sverige har haft ett rekordår vad gäller elektrifierade transporter och laddinfastruktur. Nya laddplatser har skapats i rasande fart och bara de senaste 12 månaderna har antalet publika laddpunkter ökat med över 80 procent.

Fredrik Gustafsson, ansvarig för Ellevios Smart Laddinfra, kan konstatera att 2023 varit ett mycket lyckat laddår, där antalet laddpunkter ökat med hela 80 procent:

– I dag finns det 32 000 publika laddpunkter i Sverige. Det betyder att du som bilägare inte behöver åka särskilt långt innan du hittar en plats där du kan ladda bilen. Även på Ellevio har vi haft en kraftig tillväxt. Våra entreprenörer har exempelvis sysselsatt dubbelt så många schaktlag för laddinfrastrukturbyggen jämfört med andra typer av anslutningar.

LÄS ÄVEN: Nya laddplatser med Ellevio Smart Laddinfra

Fler elbilar än laddhybrider

Fredrik Gustafsson
Fredrik Gustafsson, ansvarig för Ellevios Smart Laddinfra

När det handlar om elbilsförsäljningen har siffrorna varit bra, men inte så bra som man hade hoppats på. I början av 2023 rullade 433 000 elbilar och laddhybrider på våra vägar. I slutet av oktober var motsvarande siffra 539 000, mer än var tionde bil är därmed laddbar. 

Tillväxten under de senaste 12 månaderna har legat på 36 procent. Av nyregistrerade bilar är drygt 60 procent laddbara.

– Det är tydligt att borttagande av bonusen för elbilar under hösten 2022 har inneburit att tillväxttakten avtagit. Vi befinner oss i ett skifte, från laddhybrider till rena elbilar. Mer än två tredjedelar av alla laddbara bilar som säljs idag är rena elbilar, vilket betyder att det nu är fler elbilar än laddhybrider som rullar på våra vägar, säger Fredrik Gustafsson.

LÄS ÄVEN: 147 nya laddplatser till samfällighetsförening i Täby

Tunga transporter på tur

Ellastbilar
Att ladda lastbilar och andra större fordon ställer mycket högre krav på effekt.

Laddinfrastrukturen för personbilar och andra mindre transporter är i en utbyggnadsfas medan vi är i början av att elektrifiera tunga transporter. Att ladda lastbilar och andra större fordon har helt andra utmaningar, berättar Fredrik Gustafsson.

– Här ställs mycket högre krav på effekt, vilket innebär att det är tyngre investeringar som också är mer påfrestande för elnätet. MCS (Megawatt laddning) är under utveckling och förväntas introduceras under 2024. För att få till dessa anslutningar behöver vi tänka i nya banor och jobba både med villkorade avtal och batterilager.

LÄS ÄVEN: Framtidens samhälle är inte transportsnålt – däremot transportsmart

Fler fordonsslag på gång att elektrifieras

Elektrifierad entreprenad
Lars Strömgren, Stockholms trafikborgarråd och Janne Söder, grävmaskinist på Omexon.

Under 2023 har allt fler fordonsslag påbörjat sin elektrifieringsresa. Fredrik Gustafsson pekar på fördelarna med exempelvis elektrifierade arbetsmaskiner – förutom att de minskar koldioxidavtrycket så släpper de heller inte ut några partiklar och bullret minskar, vilket är speciellt bra i stadsmiljöer.

Under november påbörjade Ellevio till exempel ett nytt projekt, i nära samverkan med andra aktörer i värdekedjan, som ska ge Stockholm och Kungsholmen en ny laddgata byggd av elektrifierade arbetsmaskiner.

– Där kan vi bidra till att påskynda elektrifieringen, både genom hur vi kravställer våra entreprenader och möjliggör att maskinerna har någonstans att ladda. År 2030 ska alla våra entreprenadmaskiner vara eldrivna. Det är bara sju år dit så vi och andra inblandade aktörer behöver verkligen lägga i en högre växel.

LÄS ÄVEN: Att bygga el med el 

Fredrik Gustafsson vill även nämna elektrifieringen av färjetrafiken:

– Till sommaren 2024 kommer vi få se Candelas elektriska bärplansbåt köras i reguljär trafik mellan Stockholm och Ekerö. Alla nya typer av elfordon behöver någonstans att ladda. Det är viktigt för oss att kunna ta hand om det i våra nät, men också att samverka och informera aktörer i värdekedjan så att vi blir kontaktade i god tid för att hinna förbereda anslutningen.

LÄS ÄVEN:  Stockholmarna får världens snabbaste elektiska färja

Laddnyheter under 2023

  • Nya regelverk driver på utbyggnaden av laddinfrastruktur. Exempelvis EU-direktivet AFIR som ställer krav på hur mycket laddinfrastruktur som ska byggas längs de stora vägarna i EU.
  • Miljözon 3 som träder i kraft 31 december 2024 förväntas driva på behovet av elektrifierade transporter vilket förmodligen också leder till en ökad utbyggnad av laddinfrastruktur, inte minst hos logistikföretagens depåer.
  • Det kommer även fortsättningsvis finnas en hel del bidrag att söka för att bygga laddinfrastruktur. En positiv nyhet är att Energimyndigheten från 2024 fått i uppdrag att koordinera alla olika typer av bidrag, vilket förhoppningsvis leder till att stödet blir mer träffsäkert och att det blir enklare att söka bidrag.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?