"Framtidens samhälle är inte transportsnålt – däremot transportsmart"

Elbil och laddning

Eldrivna lastbilar från Volvo, Scania och Mercedes-Benz.

Årets mässa för fossilfria transporter, eComExpo, bjöd på två fullspäckade dagar med en mängd utställare och intressanta seminarier med fokus på transporter, nya fossilfria fordon, laddinfrastruktur, hållbarhet och samtal kring hur omställningen ska finansieras.

Intresset för elfordon ökar i och med att samhället blir alltmer elektrifierat. I februari i år besökte Ellevio elbilsmässan eCarExpo i Stockholm och i september var det dags på nytt. Mässan eComExpo bjöd på en spännande blandning av fossilfria fordon, med allt från långtradare till transportcyklar. Förutom att ta del av utställarnas montrar kunde besökarna även följa flera intressanta seminarier med varierande teman.

Kontentan av seminarierna kan sammanfattas med att framtidens samhälle inte kommer vara transportsnålt – däremot transportsmart. Men, längs vägen finns flera hinder vi först måste ta oss förbi för att nå målet: ett fossilfritt Sverige 2045.

Självklart fanns Ellevios team, Albin Kjellberg, affärsutvecklare inom laddinfastruktur och Fredrik Gustafsson, ansvarig för Smart Laddinfra, på plats för att spana på nya trender, spännande innovationer och delta i seminarier.

5 spaningar från mässan 

 1. Nya elektrifierade maskiner
  Enbart bygg och fastighetssektorn svarade 2020 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 9,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, ungefär 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Därför är det positivt att utvecklingen av elfordon går snabbt framåt. Det kommer hela tiden nya maskiner för att täcka marknadens behov.
 2. Kapplöpning på lastbilssidan
  På lastbilssidan är det lite av en kapplöpning mellan Scania och AB Volvo. Scania visade upp sin senaste tunga lastbil ”40R” som enligt dem tagit ledningen i räckvidd och där de samarbetar med Northvolt kring batterierna.
 3. Tunga fordon står på tur 
  För tunga lastbilar är elektrifieringen i startgroparna – än så länge är några få procent av alla nyregistreringar elektrifierade. Men kurvan kommer vara väldigt brant när det väl sätter i gång så vi tror på en snabb utveckling framöver.

  För att åkerierna ska våga investera måste laddinfrastrukturen komma på plats. Den här gruppen skiljer sig ganska mycket från privatpersoner som äger elbilar. Här har många kunnat lösa laddningen hemma och inte varit fullt lika beroende av den publika laddinfrastrukturen
 4. Fossilfria entreprenader: Oslo är föregångare
  Ellevio har ett hållbarhetsmål om 100 procent elektrifierade entreprenader till år 2030. För att nå dit kommer vi både att jobba med kravställning och att säkerställa att få fram el och laddning till entreprenaderna. I Fredrik Gustafssons panelsamtal togs det upp att upphandlingskrav är en nyckelfaktor för att detta ska vara möjligt. Oslo stad togs upp som en föregångare. Deras mål är att alla entreprenader i staden ska vara fossilfria till år 2025.

  Nyfiken på att läsa mer? "Hållbarhet Orsa" är Ellevios branschunika pilotprojekt som syftar till att minimera klimat- och miljöpåverkan i samtliga led vid elnäts- och anläggningsarbeten.
 5. Villkorade avtal – möjlig lösning
  Albin Kjellberg var med i ett rundabordssamtal där deltagare tryckte på att det finns snabbladdare, ellastbilar och elbussar men att det saknas, eller tar tid, att realisera kapacitet där laddbehovet finns. Det fanns en förståelse bland många aktörer för elnätsbolagens utmaningar och en vilja att lösa dessa utmaningar.

  En lösning som Ellevio tror på (i väntan på nätförstärkning) är att kunna erbjuda villkorade avtal. Det innebär att Ellevio som elnätsbolag har möjlighet att be kunden styra ner sin effekt om vi ser att en nätstation riskerar att bli överbelastad.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?