147 nya laddplatser till samfällighetsförening i Täby

Elbil och laddning

Visste du att Ellevio erbjuder en helhetslösning för laddplatser, för både små och stora samfällighets- och bostadsrättsföreningar? Samfällighetsföreningen ”Bystämman” i Täby berättar hur det gick till när de fick 147 nya laddplatser.

Samfällighetsföreningen ”Bystämman” i Täby består av 147 radhus med tolv garage på två olika fastigheter. För tre år sedan tillsatte de en arbetsgrupp som skulle undersöka intresset för laddplatser. Förslaget initierades av medlemmen Urban Oreskär, en pensionerad elingenjör som redan många år tidigare hade förutspått elbilsboomen och föreningens framtida behov av egna laddplatser.

Arbetsgruppen började titta på de juridiska, tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att installera laddboxar i föreningens garagelängor.

– Resultatet redovisade vi på ett informationsmöte där majoriteten glädjande nog var positiva, berättar Urban Oreskär.

Urban Oreskär
Urban Oreskär.

Ändrad ursprungsplan

Eftersom Urban Oreskär hade initierat förslaget och dessutom var kunnig på området bad styrelsen honom att bli föreningens representant i kontakt med entreprenaden.

– Ellevio tog kontakt och ville lämna ett anbud som innebar att de skulle överta och sköta alla markförlagda kablar och kabelskåp, vilket på sikt skulle bli billigare för oss, berättar Urban Oreskär.

Han tillägger att de också haft fortlöpande kontakt om olika typer av nätabonnemang och styrning av effektuttaget för att kunna hålla nere elkostnaderna för föreningen. 

Albin Kjellberg arbetar som affärsutvecklare inom laddinfrastruktur på Ellevio. Han berättar att föreningens ursprungsplan var att bygga ett eget elnät, ett så kallat IKN.

– Men vi visade att Ellevios förslag skulle uppnå samma resultat och samtidigt bli billigare. Dessutom skulle föreningen vinna på det ytterligare i och med att Ellevio alltid tar ansvar för elnätet vilket inkluderar drift, underhåll, övervakning och felavhjälpning. Något som kunden annars behöver ta hand om själv.

LÄS MER: Laddplatser från start till mål

Nöjda grannar 

Urban Oreskär är lättad att allt äntligen är klart. Han tycker att den administrativa processen med olika instanser varit lång och bökig.

– Vid ett tillfälle när jag pratade med personalen på Lantmäteriet erkände de själva att de var en aning fyrkantiga, säger han med ett skratt.

Även Albin Kjellberg har sett att processen för samfällighetsföreningar kan göras mycket smidigare. Han har lyft det till branschorganisationer och berörda myndigheter.

– Det gläder mig att de nu tillsatt en statlig utredning som handlar just om att underlätta för samfällighetsföreningar att bygga laddinfrastruktur.

I samfällighetsföreningen ”Bystämman” i Täby står nu 147 laddboxar på plats. Urban Oreskär och hans grannar är nöjda.

– Det har varit lång dags färd mot natt så det känns bra att vi äntligen kan ge våra medlemmar möjligheten att ladda sina elbilar i garagen mot en rimlig kostnad. Dessutom höjer det värdet på våra radhus, vilket inte är en nackdel, avslutar han.

Stegen som ingick i processen för att få laddplatser

  • Dimensionering, det vill säga hur många ska kunna ladda samtidigt och hur snabbt ska batterierna kunna fyllas.

  • Platsbesök av installatör och projektledare hos entreprenör.

  • Kontakt med Länsstyrelsen om ändrad samfällighetsverksamhet.

  • Start av arbete i mark för att utöka kapacitet och få fram nya kablar till varje garage.

  • Laddboxar uppförs till varje parkeringsplats.

Funderar din samfällighetsförening på att skaffa laddplatser?

Tillsammans med vår samarbetspartner Eways tar vi hand om allt – från första kontakten till att laddplatserna är redo att användas. Vi hjälper dig söka bidrag för laddplatserna, stödjer hantering av ändring av anläggningsbeslut och erbjuder även en enkel debiteringslösning.

Lämna dina kontaktuppgifter så berättar vi mer och gör ett kostnadsfritt platsbesök. 

Anläggningslagen styr samfällighetsföreningens arbete

Till skillnad mot bostadsrättsföreningar har samfällighetsföreningar en ganska lång handläggningsprocess.

En samfällighetsförenings arbete styrs nämligen av det anläggningsbeslut som Lantmäteriet fattar enlig anläggningslagen. Det innebär att för att få installera elbilsladdning måste ett nytt anläggningsbeslut fattas. Ansökan skickar man till Lantmäteriet i sin kommun. Handläggningstiden varierar mellan kommunerna (i Täby ligger den på cirka sex månader).

Handläggningen för att få bidrag (50 procent av installationskostnaden, dock max 15 000 kr/laddpunkt) hos Naturvårdsverket börjar med att få ett godkännande för bidraget till installation av laddpunkter. När entreprenaden är klar görs begäran om utbetalning.

Urban Oreskärs 3 bästa tips till samfällighetsföreningar som vill skaffa laddplatser

  1. Börja med att utse en projektledare, helst en person med entreprenaderfarenhet.
  2. Välj en entreprenör som har erfarenhet av den här typen av entreprenader och är registrerad hos Elsäkerhetsverket (ett krav för att kunna få bidrag).
  3. Välj en laddbox av erkänt fabrikat och som uppfyller kraven enligt författningen (SFS 2019:525) för att få bidrag, det vill säga försedd med typ 2 uttag och ha elmätning för att kunna debitera elkostnaden.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?