Stockholmarna får världens snabbaste elektriska färja

Framtidens energi

Candela P-12 kan halvera restiden för Ekeröborna – från dagens 55 minuter till 25 minuter.

Med start sommaren 2024 kommer ett nytt färdmedel att testköras inom Stockholms kollektivtrafik. Candela P-12 heter den nya bärplansbåten som blir världens första och snabbaste elektriska passagerarbåt. Den kommer att trafikera sträckan Stockholms innerstad – Ekerö.

Stockholms kollektivtrafik är världsledande när det gäller omställning till förnybar energi. All kollektivtrafik på land drivs redan med biobränslen eller el som kommer från sol, vind eller vatten. Och i framtiden ska detta även gälla Stockholms passagerarfärjor.

– Vårt mål är att samtliga trafikslag som Region Stockholm har ansvar för ska vara fossilfria år 2030, säger Andreas Strömberg, presschef på Region Stockholm.

Han berättar att sjötrafiken står idag för cirka 6 miljoner av regionens totalt cirka 300 miljoner kollektivtrafikresor per år. Till den trafiken räknas exempelvis sträckan Stockholm–Vaxholm.

Världens snabbaste elektriska färja

Elbåtsbranschen ökar stadigt, men att elektrifiera snabbgående passagerarfartyg har hittills varit svårt, då traditionella skrov kräver mer energi än vad dagens batterier innehåller. Räckvidden blir för kort och farten för låg.

Men redan nästa sommar kommer Region Stockholm att sätta världens första elektriska bärplansbåt i testtrafik. Båten heter Candela P-12, är 12 meter lång och kan ta upp mot 30 passagerare. Den har en räckvidd på upp till 50 sjömil (drygt 9 mil). Toppfarten är 30 knop, vilket gör det till världens snabbaste elektriska färja.

Flyger ovanför vattenytan

Båten har en avancerad teknik. Med hjälp av två bärande vingar nedsänkta i vattnet, så kallad bärplansteknik, flyger fartyget tyst cirka en meter ovanför vattenytan, driven av två högeffektiva pod-elmotorer berättar Mikael Mahlberg, Kommunikationschef på Candela. Han menar att det omöjligt att bli sjösjuk ombord:

– Fartygets sensorer och programvara känner nämligen av vågor och vind, och det datoriserade styrsystemet balanserar båten 100 gånger per sekund. Ett liknande system finns i bland annat Jas 39 Gripen.

Mikael Mahlberg förklarar att i flygläget genererar fartyget betydligt mindre svall än konventionella fartyg och det är en stor fördel, då stora svallvågor riskerar att skada bryggor och förtöjda båtar samt bidra till stranderosion.

– Den egenskapen gör att fartyget också kommer kunna köra betydligt snabbare än dagens pendelbåtar på vissa sträckor, där sjösäkerheten medger det.

För testperioden har Region Stockholm valt att följa sträckningen för Ekerölinjen, Tappström Ekerö – Klara Mälarstrand.

– Sträckan passar bra eftersom det handlar om ett ganska långt avstånd och fartyget kan då hålla sitt energieffektiva flygläge större delen av tiden, säger Mikael Mahlberg.

Kan locka nya kollektivtrafikanter

Restiden för Ekeröresenärerna kommer exempelvis kunna halveras – från dagens 55 minuter till 25 minuter. Toppfarten är 30 knop, och eftersom båtens bärplan inte gör svall har Länsstyrelsen beviljat ett undantag från hastighetsbegränsningen på 12 knop som gäller i innerstaden. Båten kan därför flyga i hög fart ända in till kajen vid Klara Mälarstrand.

– Denna korta restid kan göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Varje sekund och minut är värdefull för resenären och transportsystemet. Tiden som krävs för på och avstigning är också en starkt påverkande faktor för den totala restiden, menar Andreas Strömberg.

Han kan i dagsläget inte svara på hur färjetrafiken i Stockholm kommer att se ut framöver.

– Vi har en pågående dialog med ett antal kommuner om nya möjliga färjelinjer. Och huruvida det då kommer att handla om elfärjor återstår att se. Det här är något som vi kommer att analysera vidare.

Candela och Bärplansbåtsprojektet

Candela Speedboat AB har tilldelats Forsknings- och Innovationsmedel av Trafikverket för att testa en eldriven bärplansbåt i kollektivtrafik. Region Stockholm är en projektpart med uppgift att genomföra och utvärdera testkörningen.

Fakta Candela P-12

 • Utsläppsfri
 • 80 % mer energieffektiv än dagens fartyg
 • 95 % minskade svall och därmed stranderosion
 • Mjukare gång och därmed minskad risk för sjösjuka i hård sjö
 • Minst 40 % lägre kostnader jämfört med dagens fossildrivna fartyg i samma storlek, tack vare låg elförbrukning och elmotorernas mindre servicebehov.
 • Räckvidd: 60 sjömil i 23 knop
 • Toppfart: 30 knop
 • Marschfart: 23 knop
 • Kapacitet: 30 passagerare. Rullstols- och cykelanpassad
 • Batterier: Litiumjon
 • Motorer: Dubbla poddrev

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?