Ellevio Smart Laddinfra

Smart Laddinfra är ett koncept framtaget för operatörer av laddstolpar, företag, kommuner och föreningar inom Ellevios nätområde som kostnadseffektivt vill etablera laddinfrastruktur i gatu- och markmiljö. Det passar bra för publika laddplatser i offentlig miljö men också för kund- och gästparkeringar samt för personalparkering på privat mark.

Beställ kapacitetsutredning

Med Ellevio Smart Laddinfra drar vi elkablar hela vägen till laddstolparna och samordnar etableringen, vilket innebär:

 • Kortare ledtider
 • Lägre investeringskostnader
 • Lägre driftkostnader
 • Lägre miljöpåverkan
 • Lägre risk

Vi erbjuder lösningar för alla

 1. Anslutning
  Vi genomför anslutning från vårt elnät fram till basen för laddstolpen.
  • Kapacitetsutredning, används när ni vill ta reda på vilken kapacitet som finns och vad det kostar att ansluta era laddare.
  • Föranmälan, görs när ni är säkra på hur mycket kapacitet och hur många laddare ni vill ansluta. Kontakta behörig installatör som gör föranmälan.
 2. Installation
  Saknar ni installatör hjälper vi er att ansluta och installera varje enskild laddstolpe.
 3. Abonnemang
  Vi erbjuder ett förmånligt abonnemang som gör det möjligt att bygga laddplatser, även om det är trångt i elnätet. Läs mer om Smart laddabonnemang
 4. Löpande service och underhåll
  Ansluter ni med Ellevio Smart Laddinfra är det vi som elnätsägare som ansvarar för underhållet och driften av elnätet fram till laddstolparna. Service och underhåll ingår alltid i elnätsabonnemanget. Ellevios helhetsansvar inkluderar bland annat planering, tillståndsansökningar, grävning, dokumentation, ledningskontroller och anslutning fram till laddstolparnas fundament. Allt görs med elnätskvalitet för en långsiktigt hållbar lösning.

Vid frågor kring Ellevio Smart Laddinfra - kontakta oss på smartladdinfra@ellevio.se

Gör en kapacitetsutredning inför installation

Få indikativt pris på anslutningen hela vägen fram till laddaren.

Beställ kapacitetsutredning