Kapacitetsutredning och prisindikation för laddanslutning

Kapacitetsutredningen ger svar på om er önskade elnätskapacitet kan realiseras och ni får ett indikativt pris för anslutning hela vägen. Det indikativa priset är baserat på de omständigheter som vi känner till efter att ha genomfört en förenklad utredning. Om ni efter detta steg vill ha en offert så genomför vi en mer detaljerad nätutredning och kan då ge er en säkrare kostnadsuppskattning.

Beställ här!

Priset är indikativt och först efter att ni har gjort en föranmälan kan vi ge er en mer preciserad offert på anslutningen.

Tack, vi har mottagit din beställning!

Anslutning

Anslutning

Anläggnings-ID
Anläggnings–ID är ett 18 siffror långt unikt ID som finns på elmätaren och börjar med 735999. Du hittar det på fakturan eller på elmätaren.

Anläggnings-ID
Anläggnings–ID är ett 18 siffror långt unikt ID som finns på elmätaren och börjar med 735999. Du hittar det på fakturan eller på elmätaren.

Vill du ange koordinater eller adress för laddplatser?

ESL står för Ellevio Smart Laddinfra
ESL är ett koncept för att snabbt etablera nya laddplatser så effektivt som möjligt. Läs mer om ESL här

ESL står för Ellevio Smart Laddinfra
ESL är ett koncept för att snabbt etablera nya laddplatser så effektivt som möjligt. Läs mer om ESL här

Laddplatser

Laddplatser

Laddplatser inomhus/utomhus?

Ange antal laddplatser inomhus per effekt:

Ange antal laddplatser inomhus per effekt:

Ange antal laddplatser utomhus per effekt:

Ange antal laddplatser utomhus per effekt:

Bifoga skiss/ritning/foto

Bifoga skiss/ritning/foto över de tänka laddplatserna och typ av laddare. Komplettera gärna med antal kablar, kabeldimension och kabeltyp som ska förläggas mellan kabelmätarskåp och laddare. Exempelvis, 2st N1XE5G10Cu, 1st Cat 6 & 1st 2,5Cu till belysning per laddare.

Bifoga skiss/ritning/foto

Bifoga skiss/ritning/foto över de tänka laddplatserna och typ av laddare. Komplettera gärna med antal kablar, kabeldimension och kabeltyp som ska förläggas mellan kabelmätarskåp och laddare. Exempelvis, 2st N1XE5G10Cu, 1st Cat 6 & 1st 2,5Cu till belysning per laddare.

Fakturamottagare

Fakturamottagare

Kontaktperson

Kontaktperson

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 19 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?