Installatörswebben

Den 18 mars i år lanserade vi en ny version av Installatörswebben där ni har möjlighet att arbeta i team. Första gången du loggar in kommer du att mötas av en guide som beskriver hur du skapar team och lägger till medlemmar i teamet.

Skärmbild av nya installatörswebben
Första gången du loggar in möts du av en guide som beskriver hur du skapar team och lägger till medlemmar i teamet.

Fördelen med den nya funktionen är att ni som har många pågående ärenden kan fördela dem inom teamet och du som teamägare får en bättre överblick av era ärenden. Det finns även möjlighet att flytta ärenden mellan teammedlemmar om du är teamägare.

För att kunna använda nya Installatörswebben måste ditt elinstallationsföretag vara registrerat på Elsäkerhetsverket. Du fyller i ditt företags organisationsnummer och en kontroll mot Elsäkerhetsverkets register görs. Är du osäker på om du är registrerad hos Elsäkerhetsverket ber vi dig ta kontakt med dem snarast för att du ska kunna använda Installatörswebben.

Guide: Vad är nytt på Ellevios Installatörswebb?

 • Du kan bilda flera olika team med olika kollegor eller samarbetspartners
 • Du får en översikt över alla dina ärenden oavsett vilket team ärendet tillhör
 • Du kan arbeta i olika team knutna till olika företag samtidigt
 • Ditt team kommer att ha en gemensam yta för era ärenden
 • Varje team kommer att ha en Teamägare som är ansvarig för teamet 

 • När du ingår i ett team får du en gemensam yta för alla dina ärenden och som Teamägare har du även en översikt över teamets alla ärenden.
 • Varje ärende måste tillhöra ett team för att du ska kunna arbeta med det.
 • Du kan välja att vara ensam medlem i teamet, då blir du både Teamägare och Medlem i teamet.
 • När du skapar ett ärende och har flera team måste du välja vilket av dina team dvs vilket företag som ska var ansvarig för ärendet.
 • Tänk på att personen som skapar teamet automatiskt  blir Teamägare för teamet.

Teamägare 

 • Teamägaren skapar ett team, lägger till vilket företag teamet ska vara kopplat till och bjuder in medlemmar.
 • Teamägaren kan administrera ärende och har i övrigt samma möjligheter som en teammedlem att arbeta med ärenden.

Teammedlem

 • Du måste vara medlem i ett team som är kopplat till företaget för att kunna skapa nya ärenden.
 • Du kan inte själv lägga till dig i ett team utan måste få en inbjudan från teamägaren.

Som Teamägare kan du se

 • Vilka som är medlemmar i ditt team
 • Din medlemmars kontaktuppgifter
 • Bjuda in nya medlemmar eller ta bort en medlem som inte ska ingå längre
 • Hantera ärenden t.ex. flytta ärenden mellan medlemmar
 • Flyttar ärenden mellan medlemmar och kan även administrera ärende som skapats av andra medlemmar i teamet.

Som medlem kan du

 • Tydligt se vilka team och företag du arbetar mot och tillhör samt vem som är teamägare för dem.
 • Få en tydlig översikt av alla dina ärenden
 • Göra ändringar i dina egna ärenden
 • Själv uppdatera dina kontaktuppgifter

Då kan du arbeta i olika team knutna till olika företag.

Finns det inget team kopplat till företaget kan du skapa ett nytt team och blir då automatiskt Teamägare och kan bjuda in fler medlemmar till teamet.

Som Teamägare kan du flytta era ärenden mellan teammedlemmar inom samma team.

 • Du kan klicka på medlemmen och se alla ärenden som teammedlemmen har och flytta dem till en annan medlem.
 • Du kan även gå direkt in i ärendet och därifrån flytta över ärendet till en annan medlem.

Frågor?

Har du frågor om Installatörswebben är du välkommen att kontakta oss.

E-post: Support-Installatorswebben@ellevio.se

Tel: 020-46 00 26

Öpettider: Måndag – fredag kl 08.00 – 16.00

Gör ditt arbete enklare!

Du som är installatör - registrera dina för- och färdiganmälningar enkelt på Installatörswebben.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 10 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?