Att bygga el med el

Elbil och laddning

Janne Söder, grävmaskinist på Omexom.

På Kungsholmen i Stockholm pågår det spännande saker. Väldigt tyst och utan vare sig partikel- eller koldioxidutsläpp arbetar grävmaskiner och andra arbetsfordon med att bygga en laddgata. Alla arbetsfordon och verktyg i projektet drivs nämligen av el.

Antalet elbilar och laddhybrider blir allt fler på vägarna, och i Stockholms stad arbetar man för att öka laddmöjligheterna. Som exempel har kommunala Stockholm Parkering AB i sina garage över 3 500 parkeringsplatser med laddning och på gatumark drygt 1 100 laddplatser.

– Publik laddning på gatumark är ett viktigt komplement för att stödja omställningen för yrkesfordon och fordon som inte kan parkeras vid hemmet. Under nästa år kommer vi att prioritera att få en bättre geografisk utbredning av publik laddning för att ge samma förutsättningar till alla, säger Nils Blom som är projektledare på Trafikkontoret.

På uppdrag av laddoperatören Qwello bygger Ellevio under november och december ytterligare en laddgata, den här gången på Kungsholmen. Gatan kommer att ha sex laddplatser, och just den här entreprenaden är unik. Den är med ett undantag helt elektrifierad (under några dagar används en grävsug som drivs av HVO), vilket innebär att arbetsfordonen i projektet drivs av el. Laddgatan byggs därmed nästan helt utan lokala partikel- och koldioxidutsläpp och med mindre buller än en vanlig entreprenad.

Projektet är ett viktigt steg på vägen mot ett av Ellevios hållbarhetsmål; 2030 ska alla företagets entreprenader vara elektrifierade.

Vi fastställde det här målet för drygt ett år sedan. Sedan dess har vi har genomfört flera pilotprojekt tillsammans med våra entreprenörer. Det finns ett stort intresse både hos entreprenörer och maskintillverkare och de flesta har egna högt satta mål och ambitioner. Vi har bara mött positiv respons, säger Karolina Viksten som är hållbarhetschef på Ellevio.

Lastbil som laddas
Lastbil som laddas på el. 

I centrum av omställningen

Som elnätsföretag har Ellevio en central roll i klimatomställningen. Det är genom elnäten som vi kan ansluta el, elektrifiera och därmed lämna det fossila samhället. Men Ellevio arbetar även för att minimera det egna avtrycket på klimat, miljö och naturresurser.

– Som företag har vi en stor negativ påverkan på klimatet, eftersom vi bygger infrastruktur. Ett av de områden som vi arbetar med är därför att minska våra direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser. Det är där de eldrivna arbetsmaskinerna kommer in i bilden, säger Karolina Viksten.

Fram tills nu har majoriteten av alla servicefordon, arbetsmaskiner och transporter som används till att underhålla och bygga ut elnätet drivits med diesel.

– Om vi i det stora vill främja elektrifieringen så måste vi göra det i det lilla. Det handlar om vårt klimatavtryck men också att vi vill leva som vi lär. Dessutom vill vi testa nya lösningar, lära oss mer och driva på utvecklingen, säger Karolina Viksten.

Volvo Construction Equipment, som står bakom den elektriska grävmaskinen i entreprenaden på Kungsholmen, kartlägger koldioxidutsläppen i livscykelanalyser. De visar att användarfasen, alltså när maskinen körs, står för 70 till 95 procent av det totala koldioxidavtrycket för en dieselmaskin. En elmaskin ger inga utsläpp alls under användarfasen.

– Vetenskapen är tydlig. Vi måste fasa ut vår användning av fossila bränslen för att nå klimatmålen. Volvos mål är att erbjuda enbart fossilfria maskiner år 2040. De första maskinerna kom ut på marknaden 2020 och idag har vi totalt cirka tio modeller tillgängliga globalt, säger Tora Leifland som är Head of Public Affairs på Volvo Construction Equipment.

Bilder på intervjupersoner för artikeln
Från vänster: Nils Blom, projektledare på Trafikkontoret; Tora Leifland, Head of Public Affairs på Volvo Construction Equipment och Karolina Viksten, hållbarhetschef på Ellevio. 

Flera fördelar med elektriska fordon

En entreprenad som genomförs helt elektrifierat minskar alltså koldioxidutsläppen radikalt – men det finns även flera andra fördelar. Arbetsmiljön för de som arbetar i projektet är en:

– Både luftkvalitén och bullernivån är betydligt bättre, både för oss som jobbar och för de kringboende. Genom att använda elektriska maskiner bidrar vi till att minska beroendet av fossila bränslen och främja en renare, grönare entreprenad. Att veta att mitt arbete inte bara bygger viktig infrastruktur utan också bidrar till en hållbar framtid känns riktigt bra, säger Janne Söder, grävmaskinist på Omexom.

På Kungsholmen arbetar Janne Söder och hans kollegor för att färdigställa laddgatan lagom till jul. Och 2030 är inte så långt borta.

– Vi jobbar på för att nå målet om elektrifierad entreprenad och undersöker nu vilka olika typer av fordon och arbetsmaskiner som kan gå på el redan inom sex år. Vi vill medvetet sikta högt, det gör oss ännu bättre, säger Karolina Viksten.

Faktaruta

  • Arbetet med den elektrifierade laddgatan är ett samarbete mellan Ellevio, Stockholms stad, entreprenören Omexom, laddoperatören Qwello, Volvo Construction Equipment, Volvo lastvagnar, återförsäljaren Swecon, maskintillverkarna Husqvarna och Swepac.
  • Varje år utför Ellevio runt 1 000 projekt runt om i våra nätområden. Cirka 300 av dessa sker i Stockholm.
  • Ellevio bygger under 2023 runt 150 laddgator.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?