Samfällighet installerade 92 laddstolpar – här ger de sina tips

Elbil och laddning

Elbilsladdning är en utmaning som växer för samfälligheter över hela landet. Att införa laddningsmöjligheter kräver genomtänkta beslut, finansiering och enighet bland medlemmarna. Vi har besökt Ljunghedens samfällighetsförening i Vällingby utanför Stockholm, som har installerat laddboxar i samtliga garage och på alla platser, för att höra om deras erfarenheter, lärdomar och råd.

Finansiering av laddstolpar 

Det finns olika sätt att finansiera laddstolpar beroende på vilka förutsättningar och behov som finns i samfälligheten. En del väljer att spara under en längre tid eller tar lån, andra tar ut en engångsavgift från samtliga medlemmar eller hyr ut laddningsmöjligheter till allmänheten. Det går också att söka bidrag hos Naturvårdsverket på 50% i investeringsstöd, dock maximalt 15 000 kronor per laddplats. I Ljunghedens samfällighet valdes en kombination av flera olika finansieringar. Här berättar Kent Grossman, ordförande i Ljunghedens samfällighetsförening, och Stefan Ljungar, kassör i föreningen, om hur de gick tillväga.

– Vi hade sparat ihop en miljon kronor och förväntade oss ett betydande bidrag från Naturvårdsverket på ungefär en miljon kronor. Efter att ha lämnat in ansökan tog det cirka fem månader innan vi fick ett beslut. Det var en viktig del av vår finansieringsstrategi. För att täcka eventuella överskridanden planerade vi att ta ut en extra avgift på upp till 10 000 kr per medlem vid installationen av laddboxarna.  

Likhetsprincip för alla medlemmar 

 Likhetsprincipen gäller för alla föreningar och innebär att föreningsstämman inte får fatta beslut som gynnar vissa medlemmar på bekostnad av andra. Styrelsen har ansvar att genomföra beslut som ger alla medlemmar likvärdiga möjligheter och förmåner.

– Vi installerade laddboxar i samtliga 92 garage för att garantera lika förutsättningar för alla medlemmar. För att säkerställa lika effekt per garageplats i båda kvarteren var vi tvungna att höja effekten från elnätsbolaget. Dessutom satte vi tydliga riktlinjer för minimieffekt vid nattladdning för att skapa jämlika förhållanden, berättar Stefan. 

Godkännande från Lantmäteriet  

Godkännande från Lantmäteriet kan vara nödvändigt när det gäller installation av laddstolpar, särskilt om det krävs ändringar i markanvändningen eller om det behövs upprättas servitut för att säkerställa tillgång till elanslutning. Lantmäteriets godkännande kan också behövas för att fastställa exakt placering av laddstolparna inom samfällighetens område, för att undvika eventuella konflikter med gränser eller rättigheter till annan mark. Det är viktigt att följa de lagar och regler som reglerar fastighetsbildning och markanvändning för att säkerställa att installationen av laddstolparna sker på ett lagligt och korrekt sätt.

– Initierat var det faktum att elbilsladdning inte var inkluderat i vårt anläggningsbeslut och individuell debitering av el var förbjuden. Vi genomförde en enkät och fick enighet från alla medlemmar för omprövning av anläggningsbeslutet. Tyvärr var hanteringstiden hos Lantmäteriet längre än förväntat, cirka sju månader, vilket var utmanande, berättar Kent.

Tips till andra samfälligheter  

Ljunghedens samfällighetsförening lyfter fram tips till andra samfälligheter som planerar att installera laddplatser.  

– Först och främst är det viktigt att förstå era anläggningsbeslut och dess begränsningar för elbilsladdning och individuell debitering. Sedan är enighet i styrelsen avgörande för en smidig process. Vi fick stor hjälp från organisationer som Villaägarna och rekommenderar att söka stöd från liknande organisationer. Vi rekommenderar även att jämföra debiteringsmodeller mellan olika entreprenörer innan man väljer. Vi insåg att vi inte ville ta ansvar för administration och support kring laddboxarna, så det ansvarar vår entreprenör Eways för vilket har fungerat väl för oss, avslutar Kent och Stefan.

5 konkreta tips

 1. Medlemsundersökning och behovsanalys
  Kartlägg intresset för elbilar och behovet av laddningsmöjligheter. Detta hjälper till att bestämma antalet laddstolpar, dess placering och dimensionera laddkapaciteten.
 2. Ekonomisk planering och finansiering
  Upprätta en tydlig budget för installationen inklusive inköp av utrustning, installation, underhåll och eventuell uppgradering av elinfrastruktur. Utforska olika finansieringsalternativ såsom medlemsavgifter, externa bidrag eller lån för att täcka kostnaderna.
 3. Välj en pålitlig leverantör och installerare
  Välj en erfaren leverantör av laddstolpar och en kvalificerad installatör. Se till att de erbjuder högkvalitativa produkter och har goda referenser från tidigare projekt för att säkerställa tillförlitlighet och kundnöjdhet.
 4. Planera för framtida tillväxt
  Tänk långsiktigt när du väljer laddstolpar och planera för framtida ökning av antalet elbilar i samfälligheten. Välj flexibla och skalbara lösningar som kan uppgraderas eller utökas vid behov.
 5. Kommunikation och engagemang
  Informera och involvera medlemmarna genom hela processen. Kommunicera öppet om planerna för installationen, dess fördelar och eventuella påverkan på föreningen. Skapa engagemang och delaktighet genom att ge medlemmarna möjlighet att bidra med synpunkter och önskemål.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?