Räkna ut din elnätskostnad

Våra elnätsabonnemang

Elnätsabonnemang max 63 A Elnätsområde

Bas

För: Lägenhet, radhus, villa med fjärrvärme eller fritidshus.

Max: 20 A trefas (35 A enfas)

Stockholm

Enkel

För: Lägenhet med större elanvändning samt för radshus, villa eller fritidshus.

Max: 63 A trefas

Dalarna – Södra Norrland
Nynäshamn
Stockholm
Västkusten
Västra Svealand – Västergötland

Lägenhet

För: Lägenhet (Minst 3 abonnemang med gemensam elnätsanslutning)

Max: 20 A trefas (35 A enfas)

Dalarna – Södra Norrland
Nynäshamn
Vallentuna
Västkusten
Västra Svealand – Västergötland

Tariff A

För: Lägenhet och villa med större elanvändning.

Max: 63 A trefas

Vallentuna

Tid

För: Boende med huvudsaklig elanvändning under lågpristid (apr - okt: alla dagar, nov - mars: mån - fre kl. 22-06 samt lör - sön hela dagen)

Max: 63 A trefas

Dalarna – Södra Norrland 
Stockholm
Västkusten 
Västra Svealand – Västergötland
Produktionsersättning (nätnytta) - Tilläggsavtal Elnätsområde

Mikroproduktion max 63 A

För: Ersättning vid elproduktion för eget bruk.

Max: 63 A trefas och en produktionseffekt som motsvarar säkringsstorleken, dock max 43,5 kW. Se tabell.

Dalarna – Södra Norrland 
Nynäshamn
Stockholm
Vallentuna
Västkusten 
Västra Svealand – Västergötland

Här hittar du mer information kring våra abonnemang samt se vad som passar bäst för dig

Så funkar din elnätsavgift