Abonnemang elproduktion

Som kund hos Ellevio har du ett elnätsavtal för din elanvändning. Det brukar vara Enkel, Bas eller Effekt L04L. Producerar du egen el behöver du också ha ett av följande abonnemang för inmatning till elnätet.

Mikroproduktion max 63A

Abonnemanget är ett tilläggsabonnemang för våra elnätskunder som vill producera el för eget bruk och har en huvudsäkring på högst 63A, lågspänning.

För Mikroproduktion max 63A gäller följande villkor:

 • Du är elnätskund hos Ellevio och har ett abonnemang av typen säkringsabonnemang för elanvändning
 • Du har max 43,5 kW installerad produktionseffekt
 • Du producerar el för eget bruk
 • Din användning av el och inmatning till elnätet sker via samma anslutning och huvudsäkring samt registreras av samma elmätare
 • Installerad produktionseffekt överstiger inte maximalt tillåten uttagseffekt för huvudsäkringen

Abonnemang max 63A

Elnätsområde Abonnemang
Ellevio elnätsområde (utom Edsbyn) Mikroproduktion 16-25A
Mikroproduktion 35-63A
Edsbyn elnätsområde Mikroproduktion 16-25A
Mikroproduktion 35-63A

Mikroproduktion över 63A

Abonnemanget är ett tilläggsabonnemang för våra elnätskunder som vill producera el för eget bruk och har en huvudsäkring över 63A, lågspänning.

För Mikroproduktion över 63A gäller följande villkor:

 • Du är elnätskund hos Ellevio och har ett abonnemang av typen effektabonnemang för din elanvändning
 • Du har max 1 500 kW installerad produktionseffekt
 • Du producerar el för eget bruk
 • Din användning av el och inmatning till elnätet sker via samma anslutning och huvudsäkring samt registreras av samma elmätare
 • Installerad produktionseffekt överstiger inte maximalt tillåten uttagseffekt för huvudsäkringen

Som mikroproducent betalar du ingen avgift för inmatning av överskottsel till vårt elnät. Det du betalar till Ellevio är elnätsavgiften för din elanvändning beroende på vilket abonnemang du har.

Abonnemang över 63A

Inmatningsabonnemang

Som inmatningskund hos Ellevio har du ett inmatningsavtal med ett tillhörande uttagsavtal.

Lågspänning

Inmatningsabonnemang IN0,4 max 63A med EffektL0,4L in max 63A

Abonnemanget är ett inmatningsabonnemang för våra kommersiella producenter med en huvudsäkring på högst 63A, lågspänning.

Följande villkor gäller:

 • Du har max 63 A säkring
 • Användning av el och inmatning till elnätet sker via samma anslutning och huvudsäkring samt registreras av samma elmätare

Inmatningsabonnemang IN0,4 max 1 500 kW med EffektL0,4L in över 63A

Abonnemanget är ett inmatningsabonnemang för våra kommersiella producenter med en installerad produktionseffekt på max 1 500 kW och med en huvudsäkring på över 63A, lågspänning.

Följande villkor gäller:

 • Du har maximal installerad effekt på 1 500 kW
 • Användning av el och inmatning till elnätet sker via samma anslutning och huvudsäkring samt registreras av samma elmätare

Högspänning

Inmatningsabonnemang IN10 max 1 500 kW med EffektL10L in max 1 500 kW

Abonnemanget är ett inmatningsabonnemang för våra kommersiella producenter med en installerad produktionseffekt på max 1 500 kW, högspänning.

Följande villkor gäller:

 • Du har maximal installerad effekt på 1 500 kW
 • Användning av el och inmatning till elnätet sker via samma anslutning och huvudsäkring samt registreras av samma elmätare

Inmatningsabonnemang IN10 över 1 500 kW med EffektL10L in över 1 500 kW

Abonnemanget är ett inmatningsabonnemang för våra kommersiella producenter med en installerad produktionseffekt på mer än 1 500 kW, högspänning.

Följande villkor gäller:

 • Du har en installerad effekt på mer än 1 500 kW
 • Din användning av el och inmatning till elnätet sker via samma anslutning och huvudsäkring samt registreras av samma elmätare

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer