Ellevio spanar: Så laddar världen inför en ökad batteriproduktion

Framtidens energi

Batterilager är en spännande teknik med många olika nyttor för elsystemet. På bilden syns Ellevios elnätsbatteri i Grums – ett energilagringsinitiativ avsett att underlätta för mer förnybar energi i elsystemet och elnät i balans.

Det händer mycket på batteriområdet just nu. Enligt forskningsinstitutet RISE är Sverige rustat för att bli en ledande batterination i Europa de närmaste åren. Men än finns några utmaningar för att ta sig dit.

Batteribehovet ökar enormt i samband med att vårt samhälle elektrifieras. Marknaden strävar hela tiden efter mer kraftfulla, ännu mindre och mer miljövänliga batterier. Utvecklingen går snabbt fram och många intressanta batteriinnovationer dyker upp.

Enligt forskningsinstitutet RISE spås den globala marknaden för batteriproduktions-anläggningar omsätta 250 miljarder euro från 2025.

– Det är en spännande tid vi lever i. Allt som snurrar kommer ju att elektrifieras, från den enklaste gräsklipparen till stora entreprenadmaskiner, säger Claes Winzell, forsknings- och affärsutvecklare på RISE.

Clas Winzell
Claes Winzell, forsknings- och affärsutvecklare på RISE.

Kina och Sydkorea dominerar

Hur ser då batteriutvecklingen ut i världen idag?

– Kina och Sydkorea är de länder som fortfarande dominerar batterimarknaden. Det har till viss del med deras historia att göra, då de är vana att hantera stora batterivolymer till datorer, mobiler och annan elektronik. Men även företag i USA och EU gör skyhöga investeringar för att hinna i kapp teknikmässigt och bli så självförsörjande som möjligt, säger Claes Winzell.

Han berättar att i Europa räknar man med att ha 30–40 stora batterianläggningar i drift till 2030.

–  Flest fabriksinvesteringar görs i Tyskland och Frankrike. Men även de nordiska länderna ligger bra till. Finland är starka på gruvsidan och i Sverige är vi drivande inom fordons-och industrisegmentet.

– Energimyndigheten i Sverige har en aktiv roll i utvecklingen och jag kan tycka att även Regeringen borde ha det lite mer. Politiken kan hjälpa till med snabbheten, underlättande av tillståndsprocesser för gruvdrift samt satsning på testbäddar som exempel.

Många aktörer inblandade 

Claes Winzell menar att för att vi ska få till en batteriindustri i Sverige behöver vi alla delar i en värdekedja.

– Det är värdekedjeperspektivet vi måste utgå ifrån. Alla råmaterial behöver inte komma från Sverige, men alla länkar i värdekedjan måste finnas för att vi ska få ut produkter.

Han förklarar att omställningen till en elektrifierad värld är en komplex process som kräver många olika aktörer och samarbeten mellan industrin, forskningsinstitut, lärosäten, myndigheter och regering.

– Det är industriföretagen som är huvudaktörerna. Sedan ska vi i forskarvärlden, politiken och staten hjälpa till på olika sätt. Den tidigare regeringen hade som förslag att instifta en samordnare för batteriutveckling i Sverige. Vad har hänt med den idén?

Sveriges största batteri 

Sverige har en gynnsam startposition för den europeiska batteriförsörjningen menar Claes Winzell. Anläggningar för cellproduktion, återvinning, elmotortillverkning och testning befinner sig i olika stadier av byggfas eller drift. Över 100 miljarder kronor investeras på olika håll i landet. Ett exempel är Volvos kommande miljardprojekt i Mariestad, där Ellevio har uppdraget att förse den framtida fabriken med all el som behövs.

Volvo ellastbil
I början av augusti 2022 kom beskedet som skapade stor glädje i Mariestad – att Volvokoncernen planerar att förlägga sin nya batterifabrik till Mariestad. Foto: Volvo

Ett annat exempel på detta är Ellevios projekt i Grums i Värmland där man genom det nystartade koncernbolaget Ellevio Energy Solutions byggt sitt första batterianläggning. Det är första steget i att bredda verksamheten för att hjälpa industrier och företag att ställa om. 

– Ska omställningen fungera måste vi göra insatser för att elflödet i näten är stabilt. Därför har vi nu byggt Sveriges största ”elnätsbatteri” på 10 MW. Batteriets huvudfunktion är att ge stöd till statliga Svenska kraftnäts behov att skapa balans i de nationella stamnäten, förklarar Kristofer Fröjd chef för affärsutveckling på Ellevio.

Ser ljust på framtiden

Claes Winzell på RISE ser kompetensbristen som en av de största utmaningarna för batteriutvecklingen.

– Vi behöver fler ingenjörer och specialister med el- och batterikompetens. Det är brist på dem i nästan hela världen förutom i Asien. Om Sverige ska ligga i täten kräver det även kraftfulla satsningar i form av fler testbäddar, snabbare tillståndsprocesser för gruvdrift och underlättande för investeringar i batterivärdekedjan.

Men trots utmaningarna ser han ljust på framtidens batteriutveckling.

– Vi utvecklar nya teknologier kontinuerligt, är snabba, tajta organisatoriskt och kända för att vara lätta att samarbeta med – bara vi anstränger oss, tillägger han.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?