Historisk satsning kan trygga framtidens arbetstillfällen i Mariestad

Nyheter

Volvo ser det som ett led i en långsiktig satsning att kunna erbjuda sina kunder 100 procent fossilfria lösningar. Foto: Volvo.

I början av augusti kom beskedet som skapade stor glädje i Mariestad – att Volvokoncernen planerar att förlägga sin nya batterifabrik till Mariestad. En satsning i elektrifiering och den gröna industriomställning som just nu pågår och som kommer trygga framtidens arbetsplatser i Mariestad och regionen runt om.

Det är i vackra småstaden Mariestad vid Vänerns blåa vatten som Volvokoncernen nu planerar att etablera sin batterifabrik.

– Att säkerställa att Volvo finns kvar gör otroligt mycket för Mariestad, men egentligen ännu mer för regionen Skaraborg, berättar en stolt Johan Abrahamsson, kommunalstyrelsens ordförande i Mariestad.

Långsiktig satsning

Volvos batterifabrik planeras att byggas i Korstorp, i östra delen av Mariestads tätort mellan Vänern och E20. Volvo ser det som ett led i en långsiktig satsning att kunna erbjuda sina kunder 100 procent fossilfria lösningar.

– Redan idag ser vi en stor efterfrågan från våra kunder på elektriska erbjudanden och vi har en ambition att minst 35 procent av de produkter vi säljer ska vara elektriska 2030. Detta kommer att kräva stora volymer av batterier med hög prestanda, tillverkade med fossilfri energi, och det är ett naturligt steg för oss att inkludera batteriproduktion i vårt framtida industriella system. Vi vill göra detta tillsammans med partners, och vi börjar resan nu, säger Volvos vd och koncernchef Martin Lundstedt, i ett pressmeddelande.

Martin Lundstedt, Volvos vd och koncernchef. Foto: Volvo.
Martin Lundstedt, Volvos vd och koncernchef. Foto: Volvo.

Nytänkare i Skaraborg

Mariestad står nu inför en spännande framtid, som en viktig möjliggörare i den industriella förnyelsen mot ett klimatneutralt samhälle, menar Johan Abrahamsson.

– Jag vill påstå att industrin i Skaraborg alltid har varit nytänkande och framåtsträvande och det här är en fortsättning i den riktningen. Nu har Volvo Cars valt att lägga sin första batterifabrik i Göteborg och det gör att vi tillsammans i regionen kan samla forskning och utveckling, vilket skapar bra förutsättningar för samarbete. Det gynnar hela regionen och jag tror att det kan leda till att det kommer att bli lättare att få hit fler arbetstillfällen på grund av att vi blir så starka tillsammans.

Vinnare bland många kandidater

Innan valet föll på Korstorp utvärderade Volvo ett antal platser i flera länder. Vinnande punkter för Kolstorp var det strategiska läget utmed E20, den samlade kompetensförsörjningen, tillgången till fossilfri el, kylvatten och infrastruktur.

– Ingen är så stark att man klarar en sådan här stor etablering själv. Det här kommer att bli Sveriges största sajt och då krävs det att man har ett gott samarbete med de aktörer som finns i området, säger Johan Abrahamsson.

Johan Abrahamsson, kommunalstyrelsens ordförande i Mariestad. Foto: Mariestads kommun.
Johan Abrahamsson, kommunalstyrelsens ordförande i Mariestad. Foto: Mariestads kommun.

Ellevio, som ansvarar för elförsörjningen under både byggtid och när produktionen kommer igång, står inför en av sina största satsningar någonsin i regionen.

– Batterifabriken blir en vitamininjektion inte bara för Mariestadsregionen, utan för svensk industri, konkurrenskraft och klimatomställning. Produktionen är helt avhängig tillgången på el och vi på Ellevio är dedikerade till att förverkliga planerna och trygga behoven, säger Tomas Brunzell, Ellevios chef för elnät i Mellansverige.

Trygghet men också liv och rörelse

För Mariestads kommun kommer den nya etableringen leda till många fler fördelar än att bara trygga framtida jobb.

– Ett så pass stort tillskott av arbetstillfällen bidrar i förlängningen även till ökade resurser för exempelvis skola och omsorg i kommunen. Men möjliggör också ett mer levande stads- och kulturliv och vi ser möjlighet till ett ökat underlag för butiker, caféer och restauranger i centrum. Batterifabriken tryggar verkligen Mariestad och regionens framtid nu när Sverige är på väg in i en lågkonjunktur, avslutar Johan Abrahamsson.

Snabbfakta – Volvos batterifabrik

  • Var: I Korstorp, i östra delen av Mariestad tätort och cirka 4 mil från Skövde.

  • Fördelar: Strategiskt läge som kommer att få egen utfart till E20 samt närhet till Kinnekullebanan/Västra stambanan, samlad kompetensförsörjning, tillgång till grön el, kylvatten och infrastruktur.

  • När: Batterifabriken beräknas nå full produktion 2030, med en gradvis ökning av kapaciteten fram till dess.

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?