Sveriges största elnätsbatteri avgörande för mer el från vind och sol

Pressmeddelanden

Illustration: Alfen

Elnätsföretaget Ellevio breddar sitt verksamhetsområde för att hjälpa industrier och företag att bli fossilfria genom elektrifiering. Den första satsningen är Sveriges största elnätsbatteri, ett energilagringsinitiativ avsett att underlätta för mer förnybar energi i elsystemet och elnät i balans.

Så gott som all samhällsutveckling och klimatpolitiska mål genomsyras av el. Detta gör att Sverige kommer att förbruka mer än dubbelt så mycket el de kommande 25 åren, från dagens 140 TWh till cirka 310 TWh år 2045. Den viktigaste energikällan för att producera ny el under denna tid är vindkraft. Men beroende på hur mycket det blåser varierar mängden el som tillförs elnätet. Det skapar en slags jojo-effekt i elflödet som gör det svårare att upprätthålla den så viktiga frekvensen på 50Hz i elsystemet. Rubbas balansen finns risk för störningar i elsystemet som kan vara både kostsamma och leda till farliga utkomster.

- Ska omställningen funka måste vi göra insatser för att elflödet i näten är stabilit. Därför bygger vi nu Sveriges största ”elnätsbatteri” på 10 MW, som placeras i Grums. Batteriets huvudfunktion är att ge stöd till statliga Svenska kraftnäts behov att skapa balans i de nationella stamnäten. Det är ett viktigt och spännande steg i vår resa för att skapa energilösningar som hjälper till att ställa om vårt energisystem, säger Kristofer Fröjd chef för affärsutveckling på Ellevio.

Bakgrund – nytt verksamhetsområde

Batteritjänsten är det första steget i ett helt nytt verksamhetsområde för Ellevio. Sveriges största renodlade elnätsföretag har hittills inte bedrivit annan verksamhet än just elnät. Tanken med det breddade erbjudandet är att tillhandahålla stöd från ax till limpa för företag och verksamheter som måste ställa om till en elektrifierad, fossilfri verksamhet. Med hjälp av en verktygslåda som sträcker sig bortom enbart elnätstjänster, kommer Ellevio erbjuda helhetslösningar för industrier, batterier, flexmarknader, med mera.

- Vi ser en stor efterfrågan på marknaden när det gäller stöd genom elektrifieringsprocessen. Många aktörer inom exempelvis transportsektorn och industrin ställer om från fossilt till el, men har sin kärnkompetens inom den egna verksamheten och branschen, inte nödvändigtvis i energilösningar. Det kan däremot vi. I nära dialog med våra kunder ska vi erbjuda lösningar som passar deras individuella behov, berättar Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presschef: 070-929 96 23
Ellevios pressjour: 020-20 20 60
communications@ellevio.se

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?